Troms ikke synlig

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad

Nettside blodbanken

Telefon: 77 01 51 80 eller 77 62 60 00
E-post: laboratoriet.Blodbank@unn.no
Besøksadresse: St. Olavs gate 70

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Nettside blodbanken

Telefon: 77 62 63 00
E-post: blodbank.blodgiver@unn.no
Besøksadresse: Nerstranda senter i Tromsø sentrum, 4. etasje