Troms og Finnmark

Her finner du Blodbankene i Troms og Finnmark.

Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad

Nettside blodbanken

Telefon: 77 01 51 80 eller 77 62 60 00
E-post: laboratoriet.Blodbank@unn.no
Besøksadresse: St. Olavs gate 70

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Nettside blodbanken

Telefon: 77 62 63 00
E-post: blodbank.blodgiver@unn.no
Besøksadresse: Nerstranda senter i Tromsø sentrum, 4. etasje

Finnmarkssykehuset, klinikk Hammerfest

Nettside blodbanken

Telefon: 78 42 15 73  eller 913 26 023
E-post: blodbank-hammerfestsykehus@finnmarkssykehuset.no
Besøksadresse: Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest

Finnmarkssykehuset, klinikk Kirkenes

Nettside blodbanken

Telefon: 78 97 52 78
E-post: Blodbank-KirkenesSykehus@finnmarkssykehuset.no
Besøksadresse: Skytterhusveien 2, 9900 Kirkenes