Trøndelag

Her finner du blodbankene i Trøndelag

Levanger sykehus, Helse Nord-Trøndelag

Nettside blodbanken

Telefon: 74098253
E-post: hnt.le.giblod@helse-nordtrondelag.no
Besøksadresse: Kirkegata 2, 7601 Levanger

Namsos sykehus, Helse Nord-Trøndelag

Nettside blodbanken

Telefon: 74215618
E-post: Blodbanken_NA@helse-nordtrondelag.no
Besøksadresse: Havikvegen 8, 7801 Namsos

St. Olavs Hospital, Orkdal

Nettside blodbanken

Telefon: 72 82 92 23 eller 72 57 31 00
E-post: blodgiver@stolav.no
Besøksadresse: Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

Nettside blodbanken

Telefon: 72 57 31 00 eller 72 57 31 05
E-post: blodgiver@stolav.no
Besøksadresse: Erling Skjalgssons gate 1, 7030 Trondheim