Vestfold ikke synlig

Sykehuset i Vestfold, Larvik

Nettside blodbanken

Telefon: 33 16 45 96
E-post: Blodbanken.SiVLarvik@siv.no
Besøksadresse: Greveveien 16, Larvik

Sykehuset i Vestfold, Sandefjord

Nettside blodbanken

Telefon: 33 34 29 47
E-post: Blodbanken.SiVSandefjord@siv.no
Besøksadresse: Sandefjord medisinske senter, Bugårdsgata 9B, Sandefjord 

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Nettside blodbanken

Telefon: 33 34 30 75
E-post: Blodbanken.SiVTonsberg@siv.no
Besøksadresse: Halfdan Wilhelmsens allé 17