Viken

Her finner du blodbankene i Viken

Vestre Viken HF, Drammen sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 32 80 37 43 eller 32 80 37 69  Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.drammen@vestreviken.no
Besøksadresse: Dronninggata 28,3004 Drammen

Vestre Viken HF, Bærum Sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 67 80 97 30 Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.baerum@vestreviken.no
Besøksadresse: Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,1346 Gjettum

Vestre Viken HF, Hallingdal Sjukestugu

 

Nettside blodbanken

Telefon: 32 08 69 48  Sentralbord: 03525
E-post: medbio.ringerike@vestreviken.no
Besøksadresse: Helsetunvegen 15, 3570 Ål

Vestre Viken HF, Kongsberg sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 32 72 56 30  Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.kongsberg@vestreviken.no
Besøksadresse: Drammensveien 4, 3612 Kongsberg

Vestre Viken HF, Ringerike sykehus

Nettside blodbanken

Telefon: 32 11 60 74  Sentralbord: 03525
E-post: blodbanken.ringerike@vestreviken.no
Besøksadresse: Arnold Dybsjords vei 1, 3511 Hønefoss

Ahus, Lørenskog

Nettside blodbanken

Telefon: 67 96 12 00
E-post: blodgivere@ahus.no
Besøksadresse: Sykehusvegen 25, Nordbyhagen

Ahus, Blodbanken Ski

Nettside blodbanken

Telefon: 64 85 65 37
E-post: blodgivereski@ahus.no
Besøksadresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski

Ahus, Lillestrøm

Nettside blodbanken

Telefon: 67 96 13 00
E-post: blodgivere@ahus.no
Besøksadresse: Dampsagveien 2-4, 2000 Lillestrøm

Ahus, Gardermoen

Nettside blodbanken

Telefon: 63 94 13 40
E-post: fellesmail.blodgivere.gardermoen@ahus.no
Besøksadresse: Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim

Sykehuset Østfold, Askim

Nettside blodbanken

Telefon: 69 86 47 20
E-post: blodbanken.askim@so-hf.no
Besøksadresse: Sykehusgata 2, 1807 Askim

Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Nettside blodbanken

Telefon: 69 86 06 90
E-post: blodbanken.fredrikstad@so-hf.no
Besøksadresse: Jens Wilhelmsens gate 1, 1671 Fredrikstad

Sykehuset Østfold, Halden

Nettside blodbanken

Telefon: 69 86 50 35
E-post: blodbanken.halden@so-hf.no
Besøksadresse: Kjærlighetsstien 30, 1781 Halden

Sykehuset Østfold, Moss

Nettside blodbanken

Telefon: 69 86 66 38
E-post: blodbanken.moss@so-hf.no
Besøksadresse: Peer Gynts vei 78, 1535 Moss

Sykehuset Østfold, Sarpsborg

Nettside blodbanken

Telefon: 69 86 53 00
E-post: blodbanken.sarpsborg@so-hf.no
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg