Rødt hjerte med hvit tekst

Blodgiver, takk for livet!

Til tross for de utrolige fremskrittene innen teknologi og legevitenskapen kan blod fortsatt ikke fremstilles kunstig. Blod kan ikke lages - det må gis.

Verdens blodgiverdag

Den 14. juni er den internasjonale blodgiverdagen. Over hele verden retter vi en stor takk til alle som hver dag bidrar til å redde liv med sitt eget blod. Mange livsviktige medisiner og behandlinger som vi tar for gitt, finnes takket være mennesker som frivillig setter av tid og bokstavelig talt gir av seg selv. At vi har en internasjonal blodgiverdag viser hvilken uvurderlig innsats blodgivere gjør for samfunnet.

Blod må gis – også i krisetider

Blod kan ikke fremstilles kunstig, men må gis og har begrenset holdbarhet. Derfor trenger blodbankene nye forsyninger hele tiden. Selv om mange nye blodgivere kommer til hvert år, er det dessverre også mange som slutter å gi blod av ulike årsaker.

Norge mangler 30 000 blodgivere. I perioden med koronavirus og alle utfordringene det medførte, har blodbankene merket stor interesse fra trofaste blodgivere. Enkelte blodbanker har opplevd oppmøte uten sidestykke. Det er helt fantastisk!

Hvorfor trenger man blod?

"I går ga venninna mi blod i Kristiansund, mens jeg fikk stamceller av min bror i Bergen. Er alle så evig takknemlig for den jobben som gjøres nå. Snart vil jeg trenge blod...» Hilsen Sylvia

Nesten halvparten av alt blodet som gis, går til behandling av kreftpasienter. I tillegg trenger vi blod til å behandle blodsykdommer som hemofili, brannskader, kompliserte fødsler og alvorlige ulykker.

Så mye blod trengs til hver pasient

  • Adjuvant kreftbehandling: 8 donasjoner per uke
  • Bypass-operasjon: 1–5 donasjoner
  • Trafikkulykker og skuddskader: opptil 50 donasjoner
  • Levertransplantasjon: opptil 100 donasjoner
  • Hjernekirurgi: 4–10 donasjoner
  • Andre organtransplantasjoner: opptil 10 donasjoner
  • Hofte-/proteseoperasjoner: 2–5 donasjoner
Utsatt registrering av nye blodgivere

Dessverre må blodbankene utsette registrering av nye blodgivere til over sommeren. Det gir lengre ventetid for dem som har meldt seg de siste månedene. Av den grunn har vi i Røde Kors, i samråd med blodbankene, ikke hatt rekrutteringsaktiviteter siden februar.

Vi har likevel jobbet med å gi informasjon om koronaviruset, om behovet for at blodgivere fortsetter å møte til avtalt time på blodbanken og om rekonvalesensplasma til behandling av spesielt utsatte pasientgrupper. Vi har også hatt fokus på å motivere og inspirere blodgivere og andre til fortsatt innsats i en vanskelig tid.

Blodgivere gjør en uvurderlig innsats for at menneskeliv ikke skal gå tapt.

Tusen takk for gaven!
Tusen takk for din solidaritet!
Tusen takk for livet!