En fransk bulldog ser lengtende ut av vinduet

Den som venter på noe godt

Hvis du har meldt deg som blodgiver i koronaperioden, kan du være en av mange som fremdeles ikke har hørt fra blodbanken. Her er forklaringen.

Blodbankene gjør en svært viktig jobb for at sykehusene hele tiden skal ha nok blod til å behandle pasienter. I koronaperioden har de også vært preget av strenge smitteverntiltak som har resultert i lang ventetid for nye blodgivere. Dette kan skyldes:

  • At stort arbeidspress tvinger blodbankene til å prioritere å skaffe det blodet som trengs fra etablerte blodgivere.
  • Begrensninger i antall personer som får være inne på blodbanken og sykehusene.
  • Ekstratiltak som desinfisering av alle kontaktflater etter hver blodgiver.

Vi trenger nye blodgivere hele tiden og synes det er leit at mange som melder seg som blodgivere, ikke kommer i gang før det har gått relativt lang tid. Vi håper likevel at du ikke mister motivasjonen mens du venter. Det er mange som er avhengig av blod for å overleve alvorlige sykdommer og skader.

Sjekk om du kan gi blod

Ventetiden for nye blodgivere står ikke i forhold til hvor viktig det er å få inn nye blodgivere hele tiden. Blodbankene gjør alt de kan for å få unna ventelistene nå.

Ønsker du å komme i gang med blodgivning raskere?
Ring blodbanken for å avtale time dersom du ikke har hørt noe etter 12 uker.

Kontaktinformasjon til blodbankene finner du her.