Hender hold hjerte

Når du gir blod, gir du en gave for livet!

Blodbankene trenger stadig nye forsyninger med blod både fordi blod har begrenset holdbarhet og fordi mange pasienter trenger blod til behandling daglig.

I dag utgjør blodgivere mindre enn to prosent av Norges befolkning. Reglene som styrer hvem som kan gi blod har som første prioritet å ivareta sikkerheten til både den som gir og den som mottar blodet. Derfor vil det naturlig være mange som ikke kan gi blod dersom de bruker medisiner fast, er syke eller har oppholdt seg i land med høyere forekomst av infeksjonssykdommer som malaria, HIV og hepatitt.

Det er 30 godkjente blodbanker i Norge, alle eid av helseforetakene. Noen blodbanker har flere tappesteder slik at folk kan gi blod på nesten 70 ulike lokasjoner i landet, inkludert to blodbusser i Oslo og Bergen. Røde Kors rekrutterer blodgivere til alle blodbankene i landet.

Blodgivere bidrar til å redde liv

Norske blodgivere gir blod i gjennomsnitt to ganger i året. Man kan gi maks fire ganger i året. Selve tappingen tar 8-10 minutter, men det legges inn en hviletid på 10-15 minutter etter tapping for å gi kroppen tid til å hente seg inn litt og sikre at blodgiveren blir godt ivaretatt dersom det oppstår reaksjoner. Innsatsen til blodgiveren kan bety hele verden for den som mottar blodet.

I motsetning til mange andre livsviktige legemidler, kan blod ikke lages kunstig. Behovet for blod kommer av mange ulike årsaker, som f.eks. stort blodtap og arvelige sykdommer, herunder blødersykdom (hemofili). Personer med hemofili mangler koagulasjonsfaktorer som vanligvis skal stanse blødninger. Disse koagulasjonsfaktorene fremstilles fra blodplasma. Blodbankene er avhengige av frivillige blodgivere som bidrar til at livsviktig pasientbehandling kan gjennomføres på sykehusene.
GiBlod.no kan du lese mer om hvilke pasientgrupper som trenger blod og blodets bestanddeler.

Hvordan bli blodgiver?

Man kan enkelt melde seg som blodgiver på GiBlod.no. Her finnes mye informasjon som er nyttig å lese før man melder seg. Vi har også et enkelt spørreskjema som hjelper en å sjekke om en oppfyller minimumskravene for blodgivere (lenke). Dermed kan man unngå en eventuell bomtur til blodbanken. Man kan også melde seg som blodgiver på blodbussen eller direkte til blodbanken. Røde Kors-frivillige verver blodgivere lokalt og er et viktig bindeledd mellom publikum, Røde Kors og blodbankene.

I utgangspunktet kan alle friske voksne som veier minst 50 kg, har norsk personnummer, behersker norsk muntlig og skriftlig og ikke er i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som kan smitte med blod, melde seg som blodgiver.

Det er viktig å informere om at det kan ta noen uker, av og til også måneder, før blodbanken som man har meldt seg til tar kontakt for å avtale time. Ventetiden skyldes at blodbankene har begrenset kapasitet og mange oppgaver. Derfor er de nødt til å prioritere leveransen av det blodet som sykehuset trenger hver dag. Dette innebærer blant annet å finne erstattere for blodgivere som blir forhindret fra å møte til oppsatt time.

Aktuelle lenker: Forening for blødere i Norge, https://fbin.no/

Meld deg her