Slik behandler Røde Kors dine personopplysninger

Personvern og behandlingsgrunnlag i Røde Kors.

Oppdatert 26. april 2024 KOS/PEEROH
Tillføyning erklæring for oppslagstjenester

Ny personopplysningslov har trådt i kraft i Norge. I den sammenheng har Røde Kors oppdatert sine personvernsider. Som behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Røde Kors underlagt personvernregelverket. Vi gjør oppmerksom på at innholdet som ligger her vil kunne endres.

Røde Kors består av et nasjonalkontor, distriktskontorer og et betydelig antall lokalforeninger. Organisasjonen behandler personopplysninger om frivillige, medlemmer, givere og deltakere i de humanitære aktivitetene.

Personvernregelverket berører alle deler av organisasjonen som behandler personopplysninger. Røde Kors skal påse at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for denne behandlingen og behandler personopplysninger hovedsaklig på grunnlag av avtale. I situasjoner relatert til akutte humanitære kriser behandler Røde Kors personopplysninger for beskyttelsen av vitale interesser.

Behandlingsansvar

Med behandlingsansvar mener vi den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Røde Kors er behandlingsansvarlig for person-opplysningene.
De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer Informasjonskapsler cookies.

Behandlingsansvarlig

Røde Kors ved Generalsekretær Anne Bergh på nasjonalkontoret er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i organisasjonen. Distriktskontorene bistår nasjonalkontoret i dette arbeidet. Lokalforeningene gjennomfører aktiviteter på vegne av nasjonalkontoret og har i tillegg egne aktiviteter.

Avtalevilkår og betingelser i Røde Kors

Vilkår

Ord og uttrykk

PERSONVERNERKLÆRING

Røde Kors behandler personopplysninger om medlemmer, frivillige, deltagere og givere. Formålet med behandlingen er å koordinere og å legge til rette for frivillige humanitær aktiviteter for mennesker med ulike behov. Røde Kors er opptatt av at de registrerte har tillitt til, at personopplysninger behandles på en korrekt og forsvarlig måte.

Personvernerklæring for frivillige i Norges Røde Kors

Norges Røde Kors, heretter kalt Røde Kors, er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt frivilligarbeid i Norges Røde Kors. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæring for frivillige pr. 25.09.2023

PERSONVERNOMBUD

Dersom du har noen spørsmål vedrørende Røde Kors` behandling av personopplysninger vennligst ta kontakt med:

Epost: personvernombud@redcross.no
Tlf sentralbord: +47 22 05 40 00

Personvernombudet er en ordning i kraft av regelverket rundt personvern. Røde Kors personvernombud er godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlige) i arbeidet med å ivareta personvernet til alle medlemmer, givere, frivillige, aktivitetsdeltakere og ansatte.

Systembeskrivelse og bruk av interne systemer

Bruk av informasjonskapsler på rodekors.no Oppdatert: 19.08.2021

Personvernerklæring vedr. oppslag giverskjema

Ekstern opplysningstjeneste/katalogtjeneste fra Bisnode 31.januar 2022

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter auto-oppslag mot en ekstern opplysningstjeneste levert av Bisnode for å gjøre registreringen enklere for deg. Vi tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Databasene som tjenesten baserer seg på oppdateres daglig, noen ukentlig. Du er selv ansvarlig for å rette opp feil som er lagret på ditt mobilnummer.

Lenker

Våre nettsider kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.

DuckDuckGo

Søkemotor: Røde Kors har valgt søkemotoren til DuckDuckGo for søk etter filer og annen Røde Kors relatert informasjon fra våre nettsider. DuckDuckGo er designet fra grunnen av for å skape et personvernfokusert miljø der ingen IP-adresser eller brukerinformasjon er lagret. Søkemotoren inneholder ingen personlig tilpassede annonser eller søkeresultater. Du kan fritt søke på innhold uten at hverken din IP adresse eller annen brukerinformasjon blir lagret. Du kan lese mer om DuckDuckGo her

Har du spørsmål vedrørende din relasjon og/eller giverprogrammer hos Røde Kors kan du kontakte Kundeservice.