Behandling av personopplysninger i Røde Kors

Slik behandler Røde Kors dine personopplysninger.

Ny personopplysningslov har trådt i kraft i Norge. I den sammenheng har Røde Kors oppdatert sine personvernsider. Som behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Røde Kors underlagt personvernregelverket. Vi gjør oppmerksom på at innholdet som ligger her vil kunne endres.

Røde Kors består av et nasjonalkontor, distriktskontorer og et betydelig antall lokalforeninger. Organisasjonen behandler personopplysninger om frivillige, medlemmer, givere og deltakere i de humanitære aktivitetene.

Personvernregelverket berører alle deler av organisasjonen som behandler personopplysninger. Røde Kors skal påse at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for denne behandlingen og behandler personopplysninger hovedsaklig på grunnlag av avtale. I situasjoner relatert til akutte humanitære kriser behandler Røde Kors personopplysninger for beskyttelsen av vitale interesser.

Behandlingsansvar

Med behandlingsansvar mener vi den som primært har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. Røde Kors er behandlingsansvarlig for person-opplysningene.
De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vær oppmerksom på at en del sider ikke vil fungere optimalt dersom du ikke aksepterer Informasjonskapsler cookies.

Behandlingsansvarlig

Røde Kors ved Generalsekretær Bernt G. Apeland på nasjonalkontoret er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i organisasjonen. Distriktskontorene bistår nasjonalkontoret i dette arbeidet. Lokalforeningene gjennomfører aktiviteter på vegne av nasjonalkontoret og har i tillegg egne aktiviteter.

Avtalevilkår og betingelser i Røde Kors

VILKÅR OG BETINGELSER (08.11.18)

Vilkår for giveravtale

Vilkår for fastgiveravtale med medlemskap

Vilkår for medlemsavtale i Røde Kors

Vilkår for å være frivillig i Røde Kors

Vilkår deltakere

 

Ord og uttrykk

Enkelte ord og uttrykk som er viktig å kjenne til

 

PERSONVERNERKLÆRING

Røde Kors behandler personopplysninger om medlemmer, frivillige, deltagere og givere. Formålet med behandlingen er å koordinere og å legge til rette for frivillige humanitær aktiviteter for mennesker med ulike behov. Røde Kors er opptatt av at de registrerte har tillitt til, at personopplysninger behandles på en korrekt og forsvarlig måte.

Røde Kors følger personvernprinsippene ved enhver behandling av personopplysninger:

 

  •  All behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og transparent («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet») 

  • Personopplysningene skal behandles til spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål («formålsbegrensning») 

  • Personopplysninger som behandles skal være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for det angitte formålet de behandles for («dataminimering») 

  • Personopplysninger som behandles skal være korrekte og oppdaterte, og at opplysninger som er feil skal korrigeres eller slettes («riktighet») 

  • Personopplysninger skal ikke lagres i lenger tid enn det som er nødvendig for det/de formålet/-ene de behandles for og det organisasjonen er forpliktet til («lagringsbegrensning») 

  • Personopplysninger skal behandles slik at opplysningenes integritet og fortrolighet beskyttes («integritet og fortrolighet») 

  • Organisasjonen skal sørge for at personopplysningene blir behandlet på en tilstrekkelig sikker måte, ved at nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak er etablert og implementert («ansvarlighet»).  


Personvernerklæring for frivillige i Norges Røde Kors

Norges Røde Kors, heretter kalt Røde Kors, er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi har registrert og behandler i forbindelse med ditt frivilligarbeid i Norges Røde Kors. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæring for frivillige pr. 26.09.2019

Hvilke personopplysninger har Røde Kors om deg

Hva Røde Kors bruker personopplysningene til

Hvem vi deler dine opplysninger med

Geografisk lagring av personopplysningene

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene om deg

Dine rettigheter

Innsyn i e-post

Kameraovervåkning

Kontaktinformasjon

PERSONVERNOMBUD

Dersom du har noen spørsmål vedrørende Røde Kors` behandling av personopplysninger vennligst ta kontakt med:

Personvernombud, Elena Kurnosova
Epost: elena.kurnosova@redcross.no
Telefon: +4740610684

Personvernombudet er en ordning i kraft av regelverket rundt personvern. Røde Kors personvernombud er godkjent av Datatilsynet. Personvernombudet skal bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlige) i arbeidet med å ivareta personvernet til alle medlemmer, givere, frivillige, aktivitetsdeltakere og ansatte.

Systembeskrivelse og bruk av interne systemer

Microsoft Dynamics AX2012 (CRM)

Kurssystem-EAM

Korsveien (Office 365)

 

Informasjonskapsler "Cookies"

Bruk av informasjonskapsler på rodekors.no

Informasjonskapsler

 

Har du spørsmål vedrørende din relasjon og/eller giverprogrammer hos Røde Kors kan du kontakte Kundeservice.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler