Illustrajson blodbussen

Blodbussen

To blodbusser har i over ti år gjort blodgivning mulig der du er.

Blodbussene er en mobil blodbank med 5 tappebenker som besøker større arbeidsplasser og sentrale områder i Bergens- og Oslo-området.

Den ene blodbussen driftes av Haukeland Universitetssjukehus i Nord-Hordaland. Den andre driftes av Blodbanken i Oslo i samarbeid med Blodbanken Ahus. Dermed kan du gi blod flere steder i nærheten av der du jobber eller bor.

Blodbussene ble anskaffet av Norges Røde Kors i 2008 og 2009 til henholdsvis Blodbanken Haukeland og Blodbanken i Oslo. Driften av blodbussene har alltid vært blodbankenes ansvar, men i oktober 2019 overtok blodbankene også eierskapet til bussene.

For informasjon om kjøreplan i de ulike områdene, klikk på ønsket blodbuss nedenfor.

Hordaland

Oslo

 

Bli blodgiver