Hender i været med bloddråpe på håndflaten Vis bildetekst
Hender i været med bloddråpe på håndflaten

Hvem kan gi blod?

Generell regel er at alle friske mennesker mellom 18 og 65 år kan melde seg som blodgivere. Førstegangsgivere som er over 60 år skal vurderes av blodbankens lege.

Minimumskravene for å bli blodgiver er:

• Veie minimum 50 kg
• Være minst 18 og høyst 65 år gammel
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Ha norsk personnummer (11 siffer)
• Ikke være i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som smitter med blod

Her kan du lære mer om regler for blodgivning

Sjekk om du kan gi blod!

Spørsmål 1

Veier du 50 kg eller mer?

Beklager! Blodgivere må veie minimum 50 kg av hensyn til deres egen sikkerhet. Les mer om hvorfor her

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 2

Er du mellom 18 og 60 år?

Beklager! Givere godtas kun unntaksvis hvis de er over 60 år når de melder seg som blodgiver. Den generelle regelen er at blodgiveren skal være minst 18 og høyst 65 år. Blodgivere over 65 år kan fortsette å gi blod under forutsetning av at blodbankens lege gjør en årlig vurdering.

Førstegangsgivere som er over 60 år skal vurderes på grunnlag av et skjønn foretatt av blodbankens lege.

Les mer om hvorfor her

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 3

Har du norsk personnummer og legitimasjon?

Beklager! Av sikkerhetsmessige årsaker må blodbankene kunne verifisere blodgivernes identitet. Les mer om hvorfor her

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 4

Behersker du norsk språk muntlig og skriftlig?

Beklager! Det er svært viktig at både blodbanken og blodgiveren forstår informasjonen som gis. Les mer om hvorfor her

However, Oslo Blood Center recently announced that they can receive blood donors who communicate in English. You can find donor information in English here: Blodbanken i Oslo (blodbanken-oslo.no) 

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 5

Er du i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod?

Beklager! Personer med økt risiko for smitte kan ikke aksepteres som blodgivere. Les mer om hvorfor her

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 6

Har du noen gang hatt alvorlig allergisk reaksjon som har resultert i legebesøk eller sykehusinnleggelse?

Beklager! Personer som har opplevd alvorlige allergiske reaksjoner er mer utsatt for negative bivirkninger ved blodgivning og kan derfor ikke være blodgivere.

 

Alvorlige allergiske reaksjoner kan være grunn til utelukkelse. Milde allergier er ikke det, men all medisinsk vurdering skal gjøres av den blodbanken som du skal gi blod til. Derfor anbefaler vi at du ringer blodbanken og spør. Kontaktinformasjon til blodbankene finner du på https://www.rodekors.no/gi-blod/blodbankene/ 

 

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 7

Har du en kronisk sykdom?

Kroniske sykdommer kan forhindre deg i å gi blod. Kontakt blodbanken for en individuell vurdering. Kontaktinfo til blodbankene her

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Spørsmål 8

Har du hatt kreft?

Blodgivere som har eller har hatt en ondartet sykdom skal ikke gi blod. Unntak er basalcellecarcinom: Kan gi etter vurdering av blodbankens lege.

Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Resultat

Gratulerer! Du møter minstekravene og kan melde deg som blodgiver.

Resultat

Dessverre, du møter ikke minstekravene for å bli blodgiver. Ta gjerne kontakt med oss eller blodbanken hvis du har spørsmål. Du kan også bidra til å bedre noens liv ved å bli frivillig i Røde Kors eller gi en gave. Se info her: https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/

Bli blodgiver

Du kan også ringe direkte til blodbanken for å melde deg som blodgiver.

Dersom du bruker medisiner anbefaler vi at du forhører deg med blodbanken før du melder deg. Hvis du skal flytte innen et år, anbefaler vi at du kontakter den lokale blodbanken på det stedet som du flytter til. Man kan bare gi blod til den blodbanken som man er registrert ved.

Blodoverføring må ikke skade hverken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer blodbanken hver giver nøye. Når du skal gi blod fyller du ut et skjema om din helse og blir intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege.

Spørreskjema for blodgivere

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte via blod. Derfor er det også restriksjoner på å gi blod dersom du er født eller oppvokst et sted hvor slike sykdommer er vanlige. Du kan lese mer i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.

Bli blodgiver