Mørk far og lys mor holder datter som ler

Hvem kan gi blod?

Hovedregelen er at alle friske mennesker mellom 18 og 65 år kan melde seg som blodgivere. Førstegangsgivere som er over 60 år skal vurderes av blodbankens lege.

Minimumskravene for å bli blodgiver er:

• Veie minimum 50 kg
• Være minst 18 og høyst 65 år gammel
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Ha norsk personnummer
• Ikke være i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som smitter med blod

Sjekk om du kan gi blod!

Spørsmål 1

Er du mellom 18 og 65 år?

Beklager! Blodgivere må være mellom 18 og høyst 65 år gamle ved registrering.

Les mer om hvorfor her

Spørsmål 2

Veier du 50 kg eller mer?

Beklager! Blodgivere må veie minimum 50 kg av hensyn til deres egen sikkerhet.

Les mer om hvorfor her

Spørsmål 3

Har du norsk personnummer og legitimasjon?

Beklager! Av sikkerhetsmessige årsaker må blodbankene kunne verifisere blodgivernes identitet.

Les mer om hvorfor her

Spørsmål 4

Behersker du norsk språk muntlig og skriftlig?

Beklager! Det er svært viktig at både blodbanken og blodgiveren forstår informasjonen som gis.

Les mer om hvorfor her

Spørsmål 5

Er du i risikogruppe for HIV, hepatitt eller andre sykdommer som kan overføres med blod?

Beklager! Personer med økt risiko for smitte kan ikke aksepteres som blodgivere.

Les mer om hvorfor her

Spørsmål 6

Har du noen gang hatt alvorlig allergisk reaksjon som har resultert i legebesøk eller sykehusinnleggelse?

Beklager! Personer som har opplevd alvorlige allergiske reaksjoner er mere utsatt for negative bivirkninger ved blodgivning og kan derfor ikke være blodgivere.

Spørsmål 7

Har du en kronisk sykdom?

Det kan hende at du ikke kan gi blod. Kontakt blodbanken for en individuell vurdering. Kontaktinfo til blodbankene her

Spørsmål 8

Har du hatt kreft?

Blodgivere som har eller har hatt en malign sykdom skal ikke gi blod. Unntak er basalcellecarcinom: Kan gi etter vurdering av lege.

Resultat

Gratulerer! Du møter minstekravene og kan melde deg som blodgiver.

Resultat

Dessverre, du møter ikke minstekravene for å bli blodgiver, men ta gjerne kontakt med oss eller blodbanken dersom du har spørsmål.

  Bli blodgiver


  Her kan du lese mer om regler for blodgivning

  Dersom du bruker medisiner anbefaler vi at du forhører deg med blodbanken før du melder deg. Hvis du skal flytte innen et år, anbefaler vi at du kontakter den lokale blodbanken på det stedet som du flytter til. Man kan bare gi blod til den blodbanken som man er registrert ved.

  Blodoverføring må ikke skade hverken blodgiver eller mottaker. Derfor vurderer blodbanken hver giver nøye. Når du skal gi blod fyller du ut et skjema for blodgivere om din helse og blir intervjuet av en bioingeniør, sykepleier eller lege.

  Spørreskjema for blodgivere

  I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte via blod. Derfor er det også restriksjoner på å gi blod dersom du er født eller oppvokst et sted hvor slike sykdommer er vanlige. Du kan lese mer i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge.