Hender holder rødt glasshjerte

Om oss

Visste du at Røde Kors har jobbet med blodgiverrekruttering i Norge siden 1933?

Røde Kors Blodprogram er en aktivitet i Røde Kors der formålet er å rekruttere blodgivere til landets blodbanker. Vi driver informasjonsarbeid og lager verve- og informasjonsmateriell i samarbeid med blodbanker og aktuelle Røde Kors-ledd.

Fra familiegivere til formidlingssentral

I blodtjenestens tidligste tider, også i Norge, måtte pasienten eller familien selv skaffe blodgivere – såkalte familiegivere. Dette var praksis inntil Britisk Røde Kors laget et kartotek over villige givere som blodbankene kunne kontakte ved behov. Etter modell av denne formidlingssentralen og en tilsvarende i Nederland ble Norges Røde Kors Blodformidlingssentral etablert 14. oktober 1933.

Bli blodgiver

Landets største blodbank

Blodbanker slik vi kjenner dem i dag, ble opprettet ved norske sykehus, med Ullevål som den første i 1948. Norges Røde Kors etablerte, på bakgrunn av tidligere aktivitet, Norges Røde Kors Blodsenter i 1960. Blodsenteret hadde all leveranse av blod og blodprodukter til alle statens sykehus i Oslo og Akershus og ble også en viktig beredskapsblodbank for hele landet.

Dette resulterte i at Blodsenteret ble landets største blodbank på 1970- og 80-tallet. Etter hvert startet et nærmere samarbeid mellom Rikshospitalet og stiftelsen Røde Kors, og Rikshospitalets Blodsenter ble opprettet. I 1993 ble det politisk besluttet at det kun skulle være en blodbank i Oslo. Dette medførte at hele blodbankvirksomheten ble flyttet til Ullevål sykehus.

Røde Kors Blodprogram ble opprettet av Sentralstyret i Røde Kors 26. april 1996.

Rekrutterer til alle landets blodbanker

I Norge rekrutterer Røde Kors Blodprogram over 90 prosent av norske blodgivere.
De fleste melder seg via nettstedet GiBlod.no, men også Røde Kors´ lokalforeninger er engasjert i blodgiververving til sitt lokalsykehus. I tillegg har Røde Kors eid to blodbusser som har blitt overtatt av blodbankene i Bergen og Oslo.

Midlene som Røde Kors bruker på rekrutteringsarbeidet kommer fra blodbanken som Røde Kors drev i mange år. Da denne ble nedlagt i 1996, ble det frigjort midler som er øremerket til å rekruttere flere blodgivere. De siste årene har virksomheten til Røde Kors Blodprogram hovedsakelig vært finansiert med midler fra Helsedirektoratet.

Kontakt oss gjerne på post@giblod.no
Vennligst ikke send personlig opplysninger på e-post.
Kontakt din blodbank direkte om nødvendig.

Bli blodgiver