Vennegruppe ser ned på kamera utendørs sol

Hvem kan ikke gi blod?

Personer mellom 18 og 65 år og som veier minst 50 kilo kan bli blodgivere. Det er likevel noen unntak. Her får du vite mer.


Reglene for hvem som kan gi blod i Norge finnes i «Veileder for transfusjonstjenesten» som utgis av Helsedirektoratet. Målet med veilederen er at den sammen med Blodforskriften skal bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i Norge. Blodgivning skal ikke være til skade for verken den som gir eller den som mottar blodet.

Det er blodbanken som vurderer og godkjenner blodgivere. Du er velkommen til å ta kontakt med din blodbank dersom du har spørsmål eller er usikker på om du oppfyller kravene for blodgivere.

Bli blodgiver

 

I dag kan følgende personer ikke gi blod i Norge:

1.    Personer som ikke er friske.

2.    Personer under 18 år.

3.    Personer som veier under 50 kg.

4.    Personer som bruker medikamenter fast. Mulige unntak er p-piller, noen blodtrykksmedisiner, allergimedisiner og midler mot lavt stoffskifte. Generelt utløser medisinbruk et behov for individuell vurdering av fagpersonell.

5.    Personer som har hjerte-, lever- eller lungesykdom, eller har hatt blødningstendens, alvorlige allergiske reaksjoner eller kreft. 
           
6.    Personer som bruker eller har brukt dopingmidler eller narkotiske midler som sprøyter. Personer som har eller har hatt seksuell kontakt med person som bruker eller har brukt dopingmidler eller narkotiske midler som sprøyter, får minimum 6 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

7.    Personer som har oppholdt seg i land der malaria har stor utbredelse sammenhengende i minst seks måneder (Reisekarantene og malaria).

8. Personer som har oppholdt seg i Storbritannia i over 1 år til sammen i perioden 1980 – 1996 eller har fått blodoverføring der etter 1980. Dette er et EU-direktiv som følge av Creutzfeldt-Jacob sykdom, også kalt "kugalskap".

9. Personer som er født i Amerika sør for USA, har en mor født i disse landene eller fått blodoverføring i disse landene, på grunn av mulig forekomst av T. Cruzi. Noen steder godkjennes blodgivere fra disse landene ved negativ test på T. Cruzi og etter å ha bodd 6 måneder i Norge.

10. Personer som har oppholdt seg i over 5 år til sammen i Afrika syd for Sahara (dvs. gjelder ikke Egypt, Libya, Tunis, Algerie eller Marokko).

11. Hvis man har partner fra et land med høyere forekomst av Hepatitt C, får man karantene i 5 år etter at samlivet startet, eventuelt karantene i 6 måneder etter at samlivet har opphørt.

12. Menn som har hatt sex med menn siste året. Kvinner som har hatt seksuell kontakt med menn som har hatt sex med menn, får minimum 6 måneders karantene etter siste seksuelle kontakt.

13. Personer som har prostituert seg siste året.

Oppfyller du minstekravene?

 

Andre forhold som kan gi karantene fra blodgivning:


• Akupunktur: Årsaken til akupunkturbehandling er viktig. Akupunktører, homeopater, naprapater og osteopater er ikke omfattet av den norske autorisasjonsordningen og behandling hos disse gir 6 måneders karantene etter gjennomført behandling.

Lovendring fra 1. mai 2022 åpner for at naprapater og osteopater som oppfyller vilkårene for autorisasjon, blir registrert som helsepersonell. Det er ikke gitt at alle som i dag benytter tittelen naprapat og osteopat vil oppfylle kravene til å få autorisasjon som helsepersonell. Derfor er det først når overgangsperioden er over (mai 2023) at man kan være sikker på at de som benytter tittelen naprapat eller osteopat faktisk er autorisert helsepersonell. Frem til da gjelder dagens karanteneregler."

• Flåttbitt gir karantene i 4 uker om det er ukomplisert. Har du fått utslett eller reaksjoner er karantenetiden 6 måneder.

• Gravide skal ikke gi blod. Karantene etter fødsel er 12 måneder.

• Infeksjoner eller eksponering for infeksjon kan gi tidsbegrenset eller permanent utelukkelse som blodgiver. Selv etter ubetydelige infeksjoner som sår hals, feber og diare må du ha vært frisk i 14 dager før du kan gi blod. Huden må også være hel og uten åpne eller infiserte sår.

Munnsår/åpne sår/infiserte kviser: Karantene i 14 dager etter tilheling av sår. Du skal ikke ha åpne eller infiserte sår/gnagsår/kviser; huden må være hel.

Ny seksualpartner: 6 måneders karantene. Det gjelder også dersom din seksualpartner har flere partnere.

• Hull i ørene, piercing/tatovering/permanent make-up og andre kosmetiske inngrep: Har du fått hull i ørene, piercing, tatovering eller andre kosmetiske inngrep som innebærer bruk av nåler, må du vente i 6 måneder før du kan gi blod. Piercing i slimhinner utelukker deg fra å gi blod, men du kan gi blod hvis piercing fjernes fra slimhinner minst 4 uker før blodgivning.

• Tablettbehandling: 14 dager etter avsluttet kur.

• Tannbehandling: Vent i 24 timer før du gir blod. Ved rotfylling må du vente i en uke etter gjennomført behandling.

Oppfyller du minstekravene?

 

Medisiner

Medisiner kan bidra til at man ikke kan gi blod. Blodbanken vil vurdere underliggende årsak til medisinbruken. Fordi hver eneste blodbank gjør egne vurderinger, kan det forekomme små variasjoner i praksis. Spørsmål knyttet til medisinbruk bør tas direkte med den blodbanken som man gir blod til.

Vaksiner

Blodgivere som nylig har blitt vaksinert vil få karantene avhengig av hvilken vaksine det gjelder og hvorfor de er vaksinert. Vaksine mot koronavirusinfeksjon (covid-19) gir i utgangspunktet ikke infeksjonssykdom, men helsemyndighetene anbefaler at man venter 7 dager etter vaksinasjon før man gir blod. Blodprodukter merkes ikke for å vise hvorvidt giver er vaksinert mot covid-19 eller mot andre infeksjonssykdommer, men alle blodgivere tilfredsstiller strenge helsekrav som er utarbeidet for å ivareta sikkerheten til mottaker. Spørsmål knyttet til vaksiner bør tas direkte med den blodbanken som man gir blod til.

Utenlandsopphold generelt

Dersom blodgiver eller hans/hennes seksualpartner har oppholdt seg i land med høy forekomst av sykdommer som kan smitte med blod gjelder variable karantenebestemmelser.

Apekopper

Personer med bekreftet infeksjon med apekoppevirus skal ikke gi blod før tidligst en uke etter symptomfrihet. Personer som har vært eksponert for apekopper skal ikke gi blod før det har gått 21 dager etter siste eksponering. Se tabell for klassifisering av eksponeringsgrad på FHI sine nettsider.

Koronavirus (SARS CoV-2)

Koronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon av varierende alvorlighetsgrad. Inkubasjonstiden er mellom 2 til 14 dager. Karantene ifb. med blodgivning vurderes nå på samme måte som det praktiseres for influensa og andre luftveisinfeksjoner. Ved feber gjelder 14 dagers karantene fra å gi blod etter at personen er frisk. Ved positiv test uten symptomer gjelder karantene fra å gi blod henhold til gjeldende regler for opphevelse av isolasjon.

Vi anbefaler at du sjekker direkte med den blodbanken som du gir blod til ettersom det kan forekomme variasjon i praksis. Mer informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet

Malariaområder

Personer som har eller har hatt malaria kan ikke gi blod. Reise og opphold kortere enn 6 måneder i områder der det er malaria medfører karantene i 1 år etter hjemreise. Klikk her for å se malariatabell

Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Asia

Opphold i malariafrie områder gir karantene i
- 4 uker dersom oppholdet er kortere enn 6 måneder
- 6 måneder dersom oppholdet er lengre enn 6 måneder

Personer som har oppholdt seg i Afrika sør for Sahara i 5 år eller mer, kan dessverre ikke bli blodgivere. 

USA og Canada

Dersom du forlater området i perioden 1. april – 30. november, kan du gi blod 4 uker etter ankomst til Norge. Dersom du forlater området i perioden 1. desember – 31. mars, kan du gi blod umiddelbart etter ankomst til Norge. Årsaken til karantenen er virus som kan spres med mygg (Vest Nil-virus).

Zikafeber/Vest Nil-virus 

Her varierer reglene etter årstid. Blodgivere som har oppholdt seg i områder med utbrudd, eller økende forekomst av Zikafeber, Vest Nil-virus eller andre periodiske sykdommer, skal avstå fra blodgiving i minst 28 dager etter å ha forlatt området. Noen blodbanker opererer med opptil flere måneders karantene. Har blodgiver hatt ubeskyttet seksuell kontakt med person som har oppholdt seg i området, kontakt blodbanken for endelig regel. 

Se oppdatert info om Vest Nil-virus her

Se også "Spørsmål og svar" eller kontakt oss dersom du ikke finner det du leter etter på denne siden.

Bli blodgiver