Blodprogrammet

Visste du at en halv liter blod kan redde tre menneskeliv?

Ferskt blod er livsviktig - det kan ikke fremstilles kunstig. Derfor er det avgjørende at at blodbankene har nok blod, både til løpende medisinsk behandling og dersom Norge skulle rammes av en større, kritisk hendelse.

Annenhver nordmann vil trenge blod

Halvparten av oss vil på et eller annet tidspunkt i livet trenge en blodoverføring. Likevel svarer bare åtte prosent av Norges befolkning at de har gitt blod de siste to årene.

Norge er ikke selvforsynte med blodplasma. Vi er i dag avhengig av å importere blod for å kunne gi pasienter livsviktig behandling.

Blod i beredskap

Røde Kors jobber intensivt for å få flere nordmenn til å gi blod. Å ha mange registrerte og godkjente blodgivere er særlig viktig for vår beredskap. Dersom det oppstår en akutt situasjon som krever mye blod er det viktig at man kan mobilisere blodgivere som er registrert på forhånd, for å ivareta krav til smitterisiko og blodkvalitet.

Vil du bli blodgiver? Les mer og registrer deg her:

Gi blod