Blodprogrammet

Visste du at en halv liter blod kan redde tre menneskeliv?

Gi blod

Ferskt blod er livsviktig - det kan ikke fremstilles kunstig. Derfor er det avgjørende at blodbankene har nok blod, både til løpende medisinsk behandling og dersom Norge skulle rammes av en større, kritisk hendelse.

Annenhver nordmann vil trenge blod

Halvparten av oss vil på et eller annet tidspunkt i livet trenge en blodoverføring. Likevel svarer bare åtte prosent av Norges befolkning at de har gitt blod de siste to årene. 

Blod i beredskap

Røde Kors jobber intensivt for å få flere nordmenn til å gi blod. Å ha mange registrerte og godkjente blodgivere er særlig viktig for vår beredskap. Dersom det oppstår en akutt situasjon som krever mye blod er det viktig at man kan mobilisere blodgivere som er registrert på forhånd, for å ivareta krav til smitterisiko og blodkvalitet.

Les mer om vårt beredskapsarbeid