Oversiktsbilde over felstsykehuset på Rafah. Store hvite telt med det røde korset på. Vis bildetekst
Det nye feltsykehuset på Rafah har blant annet to operasjonsstuer, fødeavdeling, røntgenavdeling, poliklinikk og over 60 sengeplasser. (Foto: ICRC)

Røde Kors åpner feltsykehus på Gaza

Røde Kors har åpnet et feltsykehus i Rafah sør på Gazastripen for å møte noen av de overveldende medisinske behovene på Gaza på grunn av konflikten.

Sykehusets første pasient var en kvinne som trengte keisersnitt. Hun skulle egentlig tatt keisersnitt en uke før, men siden sykehuset hun skulle gjøre det på var ute av drift måtte hun flykte videre. Gynekolog Ida McFadzean forteller at de tok imot en frisk baby og at mammaen var i fin form.

Det nye feltsykehuset skal gi akutt kirurgisk behandling og vil kunne gi helsehjelp innen obstetrisk/gynekologi, mor og barn, nyfødt i tillegg til en poliklinikk som tar imot dagpasienter. Sykehuset vil også kunne ta imot masseskader.

– Mennesker på Gaza sliter med å få tilgang til den medisinske behandlingen de trenger akutt, delvis på grunn av det store behovet for helsehjelp og et sterkt redusert antall fungerende helseinstitusjoner. Leger og sykepleiere har jobbet døgnet rundt, men kapasiteten deres er strukket utover grensen, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors.

Stort behov for å øke helseinnsatsen på Gazastripen

Norges Røde Kors har en sentral rolle både i koordineringen av innsatsen, medisinsk- og teknisk personell samt finansiering av feltsykehuset. Feltsykehuset begynte å ta imot pasienter torsdag i forrige uke. Det er nå 13 nordmenn som jobber der. Sykehuset har 60 senger og kan gi helsehjelp til omtrent 200 mennesker om dagen i poliklinikken.

En kvinne og en mann står over en pasient som ligger på operasjonsbordet.
Røde Kors-bevegelsen har hatt hjelpearbeidere i Gaza fra dag en. Her er anistesilege Dr. Hay og operasjonssykepleier Elin Oddsdottir fra den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) under en operasjon på European Gaza Hospital tidligere i år. (Foto: ICRC)

– Behovet for å øke helseinnsatsen på Gazastripen har vært tydelig siden denne konflikten startet for syv måneder siden og vi har jobbet over tid med å få på plass dette feltsykehuset. Vi er glade for at vi nå er i gang og behandler pasienter. Dette feltsykehuset er et av tiltakene Røde Kors setter inn etter å ha jobbet for å styrke helsetjenestene helt siden konflikten brøt ut, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Støtter det livsfarlige arbeidet til palestinske kollegaer

Feltsykehuset som nå åpner på Gaza, skal utfylle og støtte det livsviktige arbeidet som Palestinsk Røde Halvmåne gjør for å gi akutthjelp. Siden kampene startet har Palestinsk Røde Halvmåne med både ansatte og frivillige fortsatt å gi førstehjelp og akuttmedisinske tjenester til lokalsamfunn på Gaza, selv om det det har vært stor risiko forbundet med innsatsen.

En mann fra Palestinsk Røde Halvmåne bærer et barn ut av ruiner i mørket.
Situasjonen i Gaza er ekstrem, selv til en krigssituasjon å være. Ansatte og frivillige i Palestinsk Røde Halvmåne jobber døgnet rundt med blant annet ambulansetjeneste og distribusjon av nødhjelp. (Foto: Palestinsk Røde Halvmåne/X)

De to sykehusene Palestinsk Røde Halvmåne har på Gazastripen er begge ute av drift nå, dette gjelder både Al Quds-sykehuset i Gaza by, Al-Amal-sykehuset i Khan Younis i tillegg til flere ambulansestasjoner, ambulanser og andre utrykningskjøretøy.

Fortsatt driver Palestinsk Røde Halvmåne tre fremskutte helsesentre, seks helseposter, tre klinikker og har et pågående nødhjelpsarbeid for mennesker i provisoriske flyktningleirer.

Helsevesen på randen av kollaps

Angrep på medisinske fasiliteter og personell har påført helsevesenet et ødeleggende slag. Ifølge Verdens helseorganisasjon fungerer 23 av de 39 sykehusene i Gaza ikke lenger, og de som fortsatt er i drift er overveldet av pasienter, mange pasienter har svært alvorlige skader samtidig som det er begrensede forsyninger og ressurser til å behandle dem.

På grunn av mangelen på helsetjenester kombinert med veldig vanskelige leveforhold for befolkningen på Gazastripen, har smittsomme sykdommer spredt seg i stor grad blant befolkningen. Mange med kroniske sykdommer har vært uten helsehjelp i lang tid.

– Amputasjoner som følge av splintskader er vanlige, det er også akutt luftveisinfeksjon. Mageinfeksjoner og hudsykdommer sprer seg raskt blant de internt fordrevne på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold. Derfor er styrking av helsetjenester en prioritet for oss, sier Haldorsen. 

Helsearbeidere må beskyttes

Feltsykehusteamet vil bestå av omtrent 30 helsearbeidere og teknisk personell fra de ulike Røde Kors-nasjonalforeninger. På feltsykehuset vil det jobbe både lokalt ansatte og internasjonalt personell, blant annet kirurger, barneleger, allmennleger, anestesileger, sykepleiere og spesialsykepleiere, teknikere, ingeniører, logistikere og administratorer.

Med helsebehov som vokser for hver dag på Gaza, gjentar Røde Kors sitt krav om beskyttelse av sykehus under internasjonal humanitær lov:

– Ingen pasient skal bli drept mens de ligger i en sykehusseng. Ingen leger, sykepleiere eller annet medisinsk personell skal noen gang dø mens de jobber for å redde liv. Sykehus er til for å behandle og redde menneskeliv – internasjonal humanitær rett sier at alle parter i konflikten må respektere og beskytte det medisinske oppdraget, inkludert infrastruktur, sier generalsekretæren i Røde Kors.