Våre tilbud

Røde Kors har er bredt spekter av aktiviteter og tilbud for både deltakere og frivillige. Aktivitetene finner du først og fremst i din lokalforening nær deg.

I listen under finner du noen av våre tilbud og aktiviteter. Tilbudene kan variere mellom de forskjellige lokalforeninger, men du kan fint delta på en aktivitet i din nabokommune om det passer bedre for deg. Aktivitetene drives i hovedsak av  og med frivillige.

Noen av våre tilbud i alfabetisk rekkefølge: