Vårt arbeid

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement som organiseres for å kunne nå raskt og effektivt ut til mennesker som trenger hjelp.

Collage av Syriske flyktninger i Serbia som syker ly i skyggen og hjelpekorps øvelse aksjon på vinteren
Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors og Marius N. Kristoffersen

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, samtidig som organisasjonen er en verdensomspennende bevegelse med et nettverk av frivillige hjelpere.

Dette gjør Røde Kors:

Røde Kors har en lang og sterk tradisjon på å svare hurtig ved ulike kriser og katastrofer der det er behov for helsehjelp verden over.
Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/ Røde Halvmåne søsterforeninger.
Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.
Det finnes regler i krig, og Røde Kors-bevegelsen er tuftet på disse. Hver dag jobber vi for å styrke menneskerettighetene - over hele verden.
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise. Er du forberedt? Personlig beredskap handler om å redusere egen sårbarhet.
Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.
Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge.
Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement i utlandet.