Vårt arbeid i Norge og internasjonalt

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. I Norge og resten av verden bidrar tusener av frivillige til å hjelpe mennesker hver eneste dag. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd.

Røde Kors i Norge har lokalforeninger over hele landet. Vi er en medlemsorganisasjon hvor du kan melde deg inn som medlem i din lokale Røde Kors forening. Samtidig er organisasjonen en verdensomspennende bevegelse med et stort nettverk av frivillige hjelpere.

Røde Kors jobber over hele verden

Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne-søsterforeninger. Som  beredskapsorganisasjon er vi til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise. Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement både i Norge og utlandet.

Bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Vi jobber for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt. Hvert år hjelper våre hjelpekorps over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Dette er noen av områdene og aktiviteter Røde Kors i Norge jobber med i dag:

Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors er spesialisert på helsetjenester.
Røde Kors stiller mannskap og ressurser til rådighet for redningsoppdrag, leteaksjoner, opplæring i førstehjelp og annen støtte over hele landet.
Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.
Klimakrisen rammer de som har minst aller hardest. Orkaner, flom og tørker ødelegger hjem og tvinger mennesker på flukt. Røde Kors er på plass over hele verden for å hjelpe de som rammes hardest.
Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.
Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt.
Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.
Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge for å håndtere hverdagen.
Det finnes regler i krig, og Røde Kors-bevegelsen er tuftet på disse. Her kan du lese mer om disse, og hvordan Røde Kors jobber for å styrke dem.
Dagens kriger kjempes midt blant der familier, kvinner, barn og eldre, bor og forsøker å leve sine liv. Når byer bombes, er 90 % av ofrene sivile.
FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.