Vårt arbeid i Norge og internasjonalt

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement. I Norge og resten av verden bidrar tusener av frivillige til å hjelpe mennesker hver eneste dag. Sammen støtter vi de som trenger en utstrakt hånd.

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet. Samtidig er organisasjonen en verdensomspennende bevegelse med et stort nettverk av frivillige hjelpere.

Antall betalende medlemmer i Norges Røde Kors er 166 049 (per 31.12.2019).
Antall frivillige i Norges Røde Kors er ca. 43 000 (2019).

Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne-søsterforeninger. Som  beredskapsorganisasjon er vi til stede i lokalsamfunn over hele landet – før, under og etter en krise. Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement både i Norge og utlandet.

Røde Kors jobber hver dag for å bekjempe ensomhet og inkludere flere i fellesskapet. Vi jobber for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt. Hvert år hjelper våre hjelpekorps over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Dette arbeidet kan du støtte og bli en del av

Dette er områdene Røde Kors i Norge jobber med i dag:

Mange barn og unge opplever konflikter i møte med forventninger fra foreldre, skole og jevnaldrende. Røde Kors tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge for å håndtere hverdagen.
Røde Kors er en beredskapsorganisasjon. Vi er til stede i lokalsamfunn over hele landet - før, under og etter en krise.
Røde Kors jobber over hele verden. Internasjonalt jobber Norges Røde Kors alltid gjennom nasjonale Røde Kors/Røde Halvmåne søsterforeninger.
Primærhelse, sosial inkludering og forebygging av katastrofer er kjerneområdene i Røde Kors sitt langsiktige engasjement i utlandet.
Røde Kors har en unik rolle som humanitær aktør på migrasjonsfeltet, både i Norge og verden over.
Røde Kors skal sikre rask, effektiv og relevant nødhjelp over hele verden i tilfelle naturkatastrofer, væpnet konflikt eller andre krisesituasjoner. Norges Røde Kors er spesialisert på helsetjenester.
Røde Kors arbeider for å gjenopprette kontakten mellom mennesker som har mistet hverandre i krig og konflikt.
Det finnes regler i krig, og Røde Kors-bevegelsen er tuftet på disse. Her kan du lese mer om disse, og hvordan Røde Kors jobber for å styrke dem.
Hjelpekorpsets beredskap strekker seg langt utover patruljering i påskefjellet. Hvert år hjelper vi over 1000 mennesker som har gått seg bort eller skadet seg på tur.

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler