Fire mennesker som smiler, drikker kaffe og prater sammen. Vis bildetekst
Stabssjef ved Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen, president i Norges Røde Kors, Siri Hatlen og Anders Thorheim, enhetsleder i Nasjonale programmer og beredskap.

Røde Kors med stor beredskapssatsing for Finnmark

Klimaendringer, aldrende befolkning og et nytt sikkerhetspolitisk bilde gjør at Røde Kors ser behovet for en ekstra satsing på beredskap i de nordligste områdene i landet.

Røde Kors setter av 12 millioner kroner for å øke beredskapskraften i Finnmark de neste årene. En analyse viser at denne landsdelen står overfor særlige utfordringer og er sårbar i møte med ulike scenarier.

Finnmark er vårt nordligste fylke, men også en del av verden som påvirkes av internasjonale hendelser. En annen viktig faktor er klimaendringene med større uforutsigbarhet og raske endringer i værsituasjonen som gir økt sårbarhet.

Styrker beredskapen i nord

Gjennom rekruttering av flere ansatte og frivillige, samt etablering av nye lokalforeninger, vil Røde Kors og lokalsamfunnene i området stå bedre rustet til å respondere på kriser.  

– Området som utgjør Finnmark fylke har helt spesielle vilkår knyttet til beredskap. Røde Kors vil nå styrke både egen beredskapskompetanse i området og arbeide for å rekruttere flere kompetente frivillige. Vi vil også jobbe for et enda tettere samarbeid med offentlige beredskapsaktører, sier president i Røde Kors, Siri Hatlen.  

To jakker som henger over stoler.
Røde Kors styrker den frivillige beredskapen i Finnmark.

Lokal frivillighet er avgjørende

I Finnmark blokkerer ofte uvær og snøskred flere veier samtidig og gjør det umulig å bevege seg mellom bebodde områder. Senest i februar i år ble en rekke veier, inkludert E6, stengt på grunn av uvær. 

– I Finnmark, som er vårt største fylke i areal, finner vi noen av de lengste responstidene for nødetatene. Dette understreker behovet for lokal tilstedeværelse av frivillige og kompetente hjelpemannskaper, og det tar Røde Kors på alvor.

Siri Hatlen, president i Røde Kors

Finnmark betraktes som ekstra sårbart for ulykker, naturfarer som ekstremvær, skred og flom. Andre drivere for sårbarhet er konsekvensene av klimaendringene, den sikkerhetspolitiske situasjonen, økt turisme og maritim trafikk i et område med knappe beredskapsressurser. 

– Når ulykken er ute og mange mennesker trenger hjelp samtidig til lands eller til havs vil det ofte være avgjørende at de offentlige tjenestene støttes av lokale frivillige mannskaper som er på stedet fra før, sier Hatlen og fortsetter:

– Befolkningen i Norge blir eldre og flere unge flytter mot byene og dette fører til færre hender og flere som trenger hjelp.  

Kvinne snakker til en forsamling med en presentasjon.
Distriktsleder i Sør-Varanger Røde Kors, Gabriella Ottesen, ser frem til å jobbe videre med beredskapen i Finnmark.

Viktig lokal tilhørighet

Finnmarkssatsingen ble lansert i Kirkenes 7. mars med representanter fra Røde Kors, statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, Sør-Varanger kommune, sivilforsvaret og politiet. De ulike aktørene diskuterte sentrale utfordringer og muligheter rundt videreutvikling av beredskapen i Finnmark.

– Når noe skjer er den myke omsorgen like viktig som den spisse enden i innsatsen. Og vi må aldri undervurdere viktigheten av lokal tilhørighet og motivasjon.

Tarjei Sirma-Tellefsen, stabsjef ved Finnmark politidistrikt.

Eivind Gade-Lundlie fra Sør-Varanger kommune fortalte om ressursknapphet og bemanningskrise i kommunen. Han fremhevet det viktige samarbeidet med frivilligheten på beredskap.

Finnmark Røde Kors leder satsningen

– Jeg tror denne satsingen i større grad vil øke fokuset på frivilligheten og ivaretakelsen og betydningen av den frivillige. Å bli sett og verdsatt er viktig, sier frivillig og mangeårig hjelpekorpser i Sør-Varanger Røde Kors, Morten Kvammen.

Det er Finnmark Røde Kors som skal lede satsingen videre i samarbeid med samarbeidspartnere og beredskapsaktører. 

– Dette har på mange måter vært en julekveld for voksne. Jeg har gledet meg skikkelig til å overlevere denne «gaven» til Finnmark, og ser virkelig frem til å komme i gang.

Gabriella Ottesen, distriktsleder i Sør-Varanger Røde Kors.