To menn ligger på feltsykehuset og får behandling av to helsearbeidere. Vis bildetekst
Siden Røde Kors sitt feltsykehus åpnet i mai har over 7400 pasienter fått behandling. (Foto: Arab News Network Abed Shana'a)

Krigen på Gaza kan gjøre andre kriger mer brutale

Røde Kors frykter at den væpnede konflikten som i over åtte måneder har pågått på Gazastripen kan ha satt en ny dyster standard.

– Denne konflikten har medført massive ødeleggelse og den ødelegger også menneskers liv og verdighet på en forferdelig måte. Konflikten kan sette presedens for hvordan kriger kjempes i framtiden, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

Frykter hvordan krigen kan påvirke andre konflikter

Summen av voldsomme kamper, mangelen på nødhjelp, konsekvensene for sivilbefolkningen og angrep på helsetjenester gjør Røde Kors bekymret både for situasjonen på Gaza nå, og i tillegg hvordan konflikten kan påvirke andre eller nye konflikter.

Sivile og ansatte fra RØde Kors står i en utbombet gate.
Det er massive ødeleggelser over hele Gaza, også her i Khan Younis. Mange som har returnert har blitt møtt av ødelagte hjem, og faren ved udetonerte eksplosiver. (Foto: ICRC/ Yousef Alyazji)

Vi har gjentatte ganger bedt partene i konflikten om å etterleve både ordlyden og intensjonen til Genèvekonvensjonene: Partene i konflikten, og de som støtter dem, må sørge for at loven tolkes og anvendes på en måte som beskytter mennesker.

– Her må alle gjøre mer for å få slutt på lidelsene. Stater som har mulighet til å påvirke partene i konflikten må være tydelige på ansvaret de har for å beskytte de som ikke deltar i kampene og sørge for at tilstrekkelig med livsviktige forsyninger når fram. Det ser vi at ikke skjer nå, sier Jørgen Haldorsen.

90 prosent av pasientene er våpenskadde

Siden Røde Kors sitt feltsykehus i Rafah åpnet 9. mai i år har det vært stor pågang av pasienter. 90 prosent av pasientene som behandles på feltsykehuset er våpenskadde.

En ung jente ligger i en sykeseng og smiler til en mann i operasjonsklær
9 år gamle Farah ble truffet av tre splinter for rundt syv måneder siden. Hun fikk behandling på Al Shifa-sykehuset og fikk stomi. 15. november måtte hun rømme sykehuset på grunn av krigen, og da ble såret hennes infisert. Farah havnet i det sørlige Gaza, og 21. mai kom hun til Røde Kors sitt feltsykehus i Rafah sammen med tanten sin. Stomien fungerte ikke lenger, hun hadde magesmerter og var dehydrert. Kirurg Martin Nørgaard opererte henne, og dagen etter våknet Farah tørst og sulten. Men også glad. Hun fikk i seg vann, nudelsuppe og grøt. Og hun ble frisk på feltsykehuset. (Foto: ICRC)

– Det kommer mange pasienter til feltsykehuset, spesielt med krigsskader. Presset på de sykehusene som kan ta imot pasienter er veldig stort, og etter intense kamper kommer det ofte mange alvorlig skadde pasienter i løpet av kort tid, forteller Olav Aasland, som nettopp har kommet tilbake fra Gaza hvor han jobbet med å lede arbeidet ved Røde Kors sitt feltsykehus.

Feltsykehuset har tatt imot over 7400 pasienter

Gjennom feltsykehuset har Røde Kors tilbydd mange ulike helsetjenester som blant annet inkluderer kirurgi, fødselsavdeling og en poliklinikk som kan ta imot 2-300 pasienter daglig.

Feltsykehuset har 60 senger og tar imot mellom 20 og 100 akuttpasienter daglig. Til nå har feltsykehuset tatt imot mer enn 7400 pasienter, gjennomført over 230 operasjoner hvor de aller fleste er krigsskadde og de ansatte har tatt imot 47 nyfødte. Nå er det 230 ansatte ved sykehuset.

En mann med munnbind står foran en pasien på operasjonsbordet
Olav Aasland har nettopp har kommet tilbake fra Gaza hvor han jobbet med å lede arbeidet ved Røde Kors sitt feltsykehus. Han forteller at de nå behandler stadig flere pasienter med kroniske sykdommer som ikke har fått helsehjelp over lengre tid. (Foto: Olav Aasland / Røde Kors)

– Det er mange sterke inntrykk i møte med våpenskadde pasienter som er de direkte ofrene i denne konflikten. Men for helsesituasjonen til de som bor på Gazastripen ser vi også konsekvensene av at mange har gått uten helsehjelp for kroniske sykdommer i lang tid nå, sier Aasland.