FRC_somalia_somaliland_032016_tatu_blomqvist_012

Ny rapport: En måned mer ekstremvarme i året

Røde Kors advarer mot at mennesker som fra før lever i sårbare situasjoner og områder vil få store helseutfordringer ved å måtte takle en måned mer med ekstremvarme.

Akkurat nå er flere steder i verden rammet av alvorlig hetebølge, og det ventes at det vil fortsette gjennom hele sommeren. Endringene i klimaet gir oss flere og mer ekstreme hetebølger, viser en ny rapport fra Røde Kors. 

– I løpet av de siste 12 månedene har menneskeskapt klimaendring i gjennomsnitt ført til 26 flere dager med ekstrem varme på verdensbasis. Dette er dramatisk, spesielt for dem som bor i de hardest rammede landene.

Anne Bergh, generalsekretær Røde Kors

I rapporten fra Røde Kors´ klimasenter, Climate Central og World Weather Attribution kommer det frem at 6,3 milliarder mennesker – nesten 80 prosent av verdens befolkning – har opplevd minst 31 dager ekstrem varme det siste året. 

Rammer de mest sårbare

Studien viser også at de som rammes hardest av hetebølger, er innbyggere i land som bidrar minst til klimautslipp. 

– Hetebølgene rammer de mest sårbare hardest. I land der eldre, fattige og marginaliserte lokalsamfunn fra før har dårlig tilgang til helsetjenester, opplever man økt dødelighet, overbelastede sykehus og manglende muligheter til å beskytte seg, sier generalsekretæren. 

Må ta ansvar

Røde Kors mener Norge og andre ressurssterke land må ta et større ansvar for de hardest rammede landene. Beskyttende tiltak, som å drikke nok vann og holde seg i skyggen, er ikke like lette å gjennomføre alle steder 

– Vi som lever i høyutslippsland har en forpliktelse til å kutte egne utslipp og bistå disse landene i å finne løsninger som gjør at det går an å leve trygge liv også i en varmere verden.

Anne Berg, generalsekretær Røde Kors

Les mer om Røde Kors-bevegelsens erfaringer med hvordan klimaendringene påvirker mennesker, og tidligere rapporter som belyser problematikken her.

Kan forebygges

Hetebølger er dødelige, men varmedødsfall kan forebygges med enkle og rimelige tiltak. Selv om hetebølger ikke har den samme visuelle påvirkningen som andre katastrofer som flom og sykloner, er de blant de dødeligste naturkatastrofene når de inntreffer.

Personer som er mest utsatt for varme er små barn, eldre, personer med kroniske helseproblemer (som hjertesykdom, lungesykdommer, diabetes og psykiske helseproblemer), personer som jobber utendørs og personer som er isolerte.

Å holde seg godt hydrert kan redusere virkningene av ekstrem varme:

En av de mest effektive måtene å takle varmen på er å drikke nok vann, også før du føler deg tørst. Under ekstrem varme bør du også unngå drikker med koffein og alkohol.

Å holde seg kjølig noen timer om dagen kan hjelpe kroppen å takle ekstrem varme:

  • Skyggefulle steder eller ved vannet kan være gode alternativer. Husk vannsikkerhet! Ulykker med drukning øker under hetebølger.
  • Sjekk familie, venner og naboer. Hvis du eller dine kjære viser tegn på alvorlig varmestress, kjøl deg ned raskt og søk nødhjelp:
  • Tegn på alvorlig varmestress inkluderer oppkast, forvirring, desorientering, varm og tørr hud, og bevisstløshet.