Alvorlig kritikk mot Røde Kors i Russland

I en reportasjeserie har en gruppe internasjonale medier satt søkelys på relasjonen mellom russiske myndigheter og russisk Røde Kors.

Anklagene fra disse mediene går ut på at russisk Røde Kors skal være en aktør for å få gjennomført myndighetenes politikk, inkludert i de okkuperte områdene av Ukraina.

Røde Kors-bevegelsen undersøker nå disse forholdene. Røde Kors i Norge er i kontakt med kollegaer i Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), som nå går nøye gjennom påstandene og følger opp med det russiske Røde Kors.

Røde Kors-bevegelsen undersøker nå disse forholdene. Det som kommer fram i reportasjene er svært alvorlig. Alle Røde Kors-foreninger jobber etter de samme 7 prinsippene, som skal sikre at vi kan gi humanitær hjelp til de som trenger det. Myndigheter må respektere Røde Kors sin nøytrale og uavhengige rolle. Dette ser vi at utfordres. I verste fall får det konsekvenser for de Røde Kors skal hjelpe. Dersom nødhjelpsarbeid og humanitært arbeid blir politisert kan det få alvorlige konsekvenser og svekke tilliten vi er helt avhengige av for å gjøre vår jobb, sier Øistein Mjærum, direktør for avdeling for Kommunikasjon og Samfunn i Røde Kors.

Nøytralitet er Røde Kors sitt viktigste verktøy. Det utfordrer Røde Kors sin rolle dersom påvirkning fra myndigheter går på tvers av Røde Kors sine prinsipper.

Store humanitære behov i Russland
Det er mange hundre tusen mennesker som er avhengige av hjelp gjennom russisk Røde Kors. Det er avgjørende at de som mottar hjelp fra Røde Kors ikke lider nød som konsekvens av anklagene.

Mange millioner mennesker har flyktet fra Ukraina til nabolandene for å få beskyttelse, helsehjelp, arbeid og skolegang. Aller flest har kommet til Russland. Tallene er usikre, men er et sted mellom 3 og 5 millioner mennesker. De fleste har kommet fra de østligste delene av Ukraina. De har levd med krig og kamphandlinger siden 2014.