Fra venstre: president i Røde Kors Sven Mollekleiv med representanter for vinneren, energi- og vassdragssjef Per Sanderud, snøskredvarsler i NVE Markus Landrø. Foto: Glenn Thomas Nilsen.

Nominer kandidater til Fjellskikkprisen 2017

Røde Kors deler hvert år ut Fjellskikkprisen til en person, gruppe eller organisasjon som har utmerket seg innen friluftsliv, spesielt i fjellet. Hvem synes du skal vinne i år?

 I 2016 fikk varslingstjenesten varsom.no prisen på bakgrunn av arbeidet de har gjort for å skape oppmerksomhet om sikkerhet i fjellet. 

Tidligere mottakere av prisen er blant andre Arne Næss sr., Nils Faarlund, H.M. Dronning Sonja, H.K.H. Kronprins Haakon, Lars Monsen, Cecilie Skog og Odd-Bjørn Hjelmeset.

Alle kan nominere

Nå leter vi etter gode kandidater til årets pris. Alle har anledning til å sende inn forslag. 

- En god kanditat til Fjellskikkprisen er en som benytter naturen på en sikker måte og motiverer andre til å gjøre det samme, sier leder for Røde Kors Hjelpekorps, Ole Gladsø, som sitter i juryen. 

1. mars 2017 er fristen for å melde inn forslag. Gi en kort presentasjon med begrunnelse og send til: hjelpekorps@redcross.no.

090403_fjellskikkprisen_slottet_168
H.K.H Kronprins Haakon mottar Fjellskikkprisen på slottet i 2009. President Sven Mollekleiv og daværene landsrådsleder for hjelpekorpset Jahn Petter Berentsen overrakte prisen.

Vinneren offentliggjort i påsken

Juryen består foruten Gladsø av Røde Kors-president Sven Mollekleiv samt fjorårets vinner. 

Vinneren av Fjellskikkprisen vil bli offentliggjort i påsken. Nærmere informasjon om tid og sted kommer. 

Fjellskikkprisen

  • Røde Kors opprettet prisen i 1995 for å påskjønne personer, grupper eller institusjoner som har utmerket seg eller vært en god ambassadør for friluftsliv, spesielt i fjellet.
  • Med prisen ønsker Røde Kors å være med på å stimulere og skape oppmerksomhet om friluftsliv, sikkerhet og forebyggende arbeid i fjellet.
  • Ved utdeling er det også naturlig å ta utgangspunkt i at kandidaten har en opptreden som er i tråd med Røde Kors' prinsipper og målsettinger.
  • Prisen er laget av Trygve Foss og er utformet som en stein med en Fjellsoleie.