Derfor trenger vi deg

Se filmen

Hvorfor bli blodgiver?

Visste du at en halv liter blod kan redde tre menneskeliv?

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig og må derfor gis. Mange pasienter er helt avhengig av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger (lær mer om blod her). Sykehusene trenger blod til løpende medisinsk behandling og dersom Norge skulle rammes av en større, kritisk hendelse.

Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats.Vi ønsker deg velkommen og takker for at du vil bidra til å redde liv!

Bli blodgiver

Hvem trenger ditt blod?

Kreftpasienter

Blod og blodkomponenter inngår som en viktig del av behandlingen ved forskjellige former for kreft. Omtrent halvparten av blodet går til denne typen pasienter. Til leukemipasienter brukes spesielt et konsentrat av blodplater. Blodplatekonsentrat må lages av nytappet blod.

Ulykker og operasjoner

Trafikkulykker og traumer kan kreve mye blod. Blodbankene må derfor til enhver tid ha en stor blodbeholdning og tilgang til mennesker som kan kalles inn på kort varsel. De store fremskrittene innen kirurgi ville vært umulig uten blodgivernes innsats.

Hemofili

Blødere, det vil si personer som lider av hemofili, mangler en eller flere koagulasjonsfaktorer i sitt blod. Uten denne faktoren kan det oppstå alvorlige blødninger. Blodbankene fremstiller koagulasjonsfaktorer av ditt blod.

Andre blodsykdommer

I noen tilfeller er blodsykdommer forårsaket av skader på genene som styrer produksjonen av hemoglobin som er proteinet som binder til seg og frakter oksygen rundt i kroppen. For noen vil det være nødvendig å få regelmessige blodoverføringer.

Sjeldne tilstander

Blodplasma brukes til behandling av sjeldne tilstander der man trenger å korrigere blodets bestanddeler med såkalt «plasmautskiftning».

Fødende og nyfødte

Blodbankene har til enhver tid flere hundre poser blod i beredskap til kompliserte fødsler som fører til stort blodtap hos den fødende. Det kan i sjeldne tilfeller (alvorlig icterus neonatorum) være nødvendig med utskifting av blod på nyfødte.

Annenhver nordmann vil trenge blod

Det er mange som trenger blod for å overleve alvorlig sykdom og skader - hver eneste dag, hele året. Halvparten av oss vil ha behov for blod i løpet av livet. En undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors i mars 2018 avdekket at over halvparten av respondentene aldri har meldt seg som blodgiver. 

I 2020 hadde Norge 92 114 blodgivere som hadde gitt blod minst en gang i løpet av året. Det er nesten 4 500 færre enn året før. I 2020 registrerte vi 25 077 påmeldinger via GiBlod.no. Samtidig er det 15 000 - 20 000 blodgivere som faller fra hvert år av naturlige årsaker som alder, sykdom, medisinbruk eller reisevirksomhet som fører til karantener, m.m. 

Blod i beredskap

Røde Kors jobber kontinuerlig for å få flere nordmenn til å gi blod. Å ha mange registrerte og godkjente blodgivere er særlig viktig for Norges beredskap. Dersom det oppstår en akutt situasjon som krever mye blod, eller forhindrer mange i å gi blod, er tilgang til allerede godkjente og registrerte blodgivere svært viktig for å ivareta kravene til smittevern og blodkvalitet. Personer som ikke er godkjent som blodgivere vil ikke kunne bidra som blodgivere når krisen oppstår.

Du kan melde deg som blodgiver til alle blodbankene i landet her på GiBlod.no.

 

Bli blodgiver