En ung kvinne med langt mørkt hår sitter smilende i en blodgiverstol mens hun tapper blod

Hvorfor ikke alle kan bli blodgivere

Det handler om sikkerhet, både for de som får og gir blod

Mange har kanskje sett en vervefilm, plakat eller annonse som forteller at Norge trenger flere blodgivere og at vi faktisk trenger ca. 30 000 flere. 

Strenge regler reduserer risiko

Alle potensielle blodgivere må gå gjennom sin helsestatus. Dette gjøres for å sikre at tappingen ikke er til skade for blodgiver og for å hindre at blodet som tappes kan medføre risiko for pasienter. Selv om man føler seg frisk, kan det være forhold som gjør at en person kan bli utsatt for negative bivirkninger ved blodgivning.

Andre ganger kan man være bærer av sykdommer som overføres med blod, og som enda ikke har begynt å gi klare symptomer. Da kan infeksjoner og andre faktorer, som gjør blodet mindre egnet til transfusjon, bli overført til pasienter. Dette prøver man å unngå ved å følge strenge regler og prosedyrer.

Konsekvensen er at mange av dem som melder seg ikke blir godkjent som blodgivere. Dette skyldes ikke bare de strenge reglene. Mange flytter, blir syke eller reiser til steder med høy forekomst av f.eks. malaria, hepatitt, HIV og andre smittsomme sykdommer. Da får de karantene, som noen ganger ender med at blodgiveren ikke kommer tilbake.  

For å unngå bomtur til blodbanken kan det være lurt å sjekke med blodbanken dersom det er forhold som gjør en usikker på om en kan gi blod. Det kan være at man nylig har vært på reise utenfor Europa, har fått behandling med nåler eller har begynt å bruke medisiner fast.

På våre nettsider har vi generell informasjon om forhold som gjør at du ikke kan gi blod eller gir karantene, https://www.rodekors.no/gi-blod/info/hvem-kan-ikke-gi-blod/  

Det er viktig å huske at dersom du ikke kan gi blod selv, så kan du alltids verve noen! 

Hvorfor tar det tid å bli blodgiver? 

Blodbankene ønsker og trenger flere blodgivere, blant annet på grunn av det årlige frafallet, men også fordi befolkningen øker. Hver eneste dag er sykehusene avhengig av blodprodukter fra blodbankene. Forsyningen må planlegges nøye ettersom blod har begrenset holdbarhet og man ønsker ikke å sløse med denne dyrebare ressursen. Samtidig må blodbankene ha et minimum blodbeholdning i beredskap.

Når blodgivere er forhindret fra å gi må blodbanken finne andre blodgivere som kan komme til tapping. Blodbanken har også ansvar for å gjennomføre mange ulike prøver i forbindelse med medisinsk behandling, ikke bare de forbundet med å gi blod. Alle disse oppgavene tar tid og må utføres med begrensede ressurser. I tillegg skal nye blodgivere vurderes, registreres og følges opp. Dette er ikke en ideell situasjon, men vi ber om forståelse for at det kan ta noe tid fra man melder seg på GiBlod.no til blodbanken tar kontakt og setter opp en timeavtale.