Fornøyde akutthjelpere etter kurs. Vis bildetekst
Fornøyde akutthjelpere etter kurs: Rolf Ivar Mikkelsen til venstre og Trym K. Bjørnvik til høyre, begge fra Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps.

Sammen redder vi liv

Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Røde Kors deltar i «Sammen redder vi liv»-dugnaden med prosjektet «Akutthjelper».

Tekst: Sigbjørn Ljusnes, leder av Ressursgruppe førstehjelp

- "Sammen redder vi liv"- dugnaden har som mål og redde 200 liv i året. "Akutthjelper" er ett av delprosjektene som inngår i denne dugnaden, forteller prosjektleder Jonas V. Hagen fra Norsk Folkehjelp.

Sammen med Jonas V. Hagen, som er utdannet sykepleier, ambulansearbeider og i dag jobber som rådgiver i administrasjonen til Norsk Folkehjelp, deltar Thor Bjarne Iversen, førstehjelpsansvarlig ved nasjonalkontoret i Røde Kors og Sigbjørn Ljusnes, leder av Ressursgruppe førstehjelp.

Prosjektet hadde offisiell åpning i Rogaland i januar 2019, deretter gikk det videre til Tromsø. Nå er turen kommet til Vestfold.

- Vestfold er valgt ut på bakgrunn av at her har alle organisasjonene velfungerende lokallag, og det er korte avstander som gjør det mulig å samarbeide på tvers i organisasjonene, forteller Jonas V Hagen.

- Det er også viktig at vi kjører prosjekt der samarbeidet mellom helsetjenesten og frivilligheten er godt fra før. Her i Vestfold er det allerede et godt samarbeid mellom sykehuset og Røde Kors med både syketransport og to Røde Kors-båter. Det er også et element at aktivitetene og folketallet i Vestfold øker om sommeren, sier han.

Nøkkelen er synlighet

Det er til nå gjennomført fire kurs med over 50 deltagere fra alle organisasjonene, og Røde Kors sine deltagere kommer i denne omgang fra Sandefjord og Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps. Opplæringen hva vært gjennomført slik at lagene er blitt blandet på tvers av organisasjonene i de praktiske oppgavene, noe som har bidratt til at vi er blitt bedre kjent. 

Selve opplæringen består av et e-lærings kurs, og et oppmøtebasert kurs på åtte timer. En viktig forskjell er at våre frivillige mannskaper nå blir synlige for AMK i deres kartverk der de i dag ser ambulanseressursene. I pilotprosjektet brukes Locus nettbrett som er en kostbar løsning. Det jobbes derfor med å utvikle en applikasjon for å få kostnadene knyttet til synlighet for AMK så lave som mulig. Mange har lyst å bli med allerede nå, men det er viktig at vi også får evaluert prosjektet. 

Selve prosjektet har finansiering frem til juni 2020. Målet er å ha utarbeidet en løsning for synlighet og utalarmering, og ha landet en felles modell for kursplan og opplæring. Videre vil de respektive organisasjonenes ansvar å ha en plan for utrullering internt.

Forhåpentligvis har vi nok erfaring til at vi kan ha en liten «kokebok» klar i løpet av første halvår 2020.  Til høsten er planen å starte en ny pilot i Sykehuset Innlandet. Så er det viktig å tenke på at dette skal være en tilleggsressurs, i tillegg til ambulanse, aldri i stedet for ambulanse.

Nøl ikke med å ta kontakt med RG Førstehjelp (e-post: rgf@hjelpekorps.org) dersom du har spørsmål.