Generelle artikler og annonseringer knyttet ti hjelpekorpset

Røde Kors Hjelpekorps er til stede på store og små festivaler over hele landet gjennom sommeren. Her er noen festivalregler vi mener du bør følge.