En hjelpekorpser utfører pasientundersøkelsen Vis bildetekst
En hjelpekorpser utfører pasientundersøkelsen på NM for hjelpekorps 2022. (Foto: Røde Kors)

Ny pasientundersøkelse i Røde Kors Hjelpekorps

I høst innførte hjelpekorpset en ny metodikk for pasientundersøkelse på kvalifisert og videregående førstehjelp.

Endringen kommer på bakgrunn av oppdateringer i førstehjelp og tilbakemeldinger på at vår tidligere metode har vært litt komplisert. Ressursgruppe Førstehjelp (RGF) håper at den nye metoden vil være enklere å benytte og forstå.

Hva er nytt?

Vi har gått fra en primær og sekundærundersøkelse til en pasientundersøkelse. Der vi tidligere hadde en ABC-ABCDE-fremgang har vi nå en ABCDE-fremgang. Det legges også opp til at førstehjelperen i større grad kan velge bort tiltak ut ifra funn, slik at tiltakskortet ikke skal leses som en sjekkliste, men en huskeliste. Det må likevel være en reflektert tanke bak det å velge noe bort, så dette anbefales for førstehjelpere som har god erfaring med å undersøke pasienter. På ny oppdatert hjelpekorpsprøve vil det fortsatt være metodikken og systematikken som skal vurderes.

Tiltakskort pasientundersøkelsen
Tiltakskort for pasientundersøkelsen.

Den nye metodikken baserer seg på det som er beskrevet i boken «Førstehjelp» som danner mye av pensum til kvalifisert førstehjelp. Ved innføring har ressursgruppe førstehjelp lagt vekt på en metode som kan brukes på alle våre kvalifiserte, videregående og avanserte nivå, derfor er det ikke lenger en helt ny metode som læres for de som skal gjennomføre avansert førstehjelp, slik det har vært tidligere.

Metoden er testet ut på flere kurs med gode tilbakemeldinger. Den nye metoden oppleves som lettere og raskere å gjennomføre og ikke minst så fremstår det mer enhetlig i møte med andre ABCDE-metodikker som benyttes i annen faglitteratur.

A B C D E

Her kommer to eksempler på hvordan vi i RGF tenker at pasientundersøkelse kan utføres.  

Forutsetning 1:

Pasienten kommer til vaktstasjonen din på en håndballturnering og spør om en ispose til en vond ankel. Du svarer at du bare skal ta en rask undersøkelse av pasienten.

A: Siden pasienten snakker til deg og er våken er A ok.

B: Du ser at hen puster normalt - tell likevel en respirasjonsfrekvens og spør om hen har smerter i brystet eller har slått seg i fallet.

C: Ta på huden, kjenn og tell puls, spør om hen har smerter i magen.

D: Ut ifra at hun svarer adekvat på spørsmål, vurderes hun til A-alert, og det er ikke nødvendig å gjøre en FAST undersøkelse.

E: Undersøk ankelen - ut ifra hva pasienten forklarer er det ikke nødvendig å gjøre en fullstendig topp til tå på denne pasienten.

Forutsetning 2:

Her følger et alternativ til en pasient som er funnet bevistløs i skogen i forbindelse med en leteaksjon:

A: Sjekk om pasienten er våken (ingen respons) – løft umiddelbart haka og gi fri luftvei, sjekk etter pust i inntil 10 sekunder (puster normalt).

B: Legg pasienten i sideleie (fullfør undersøkelsen med pasienten i sideleie). Tell respirasjonsfrekvens, gjennomfør 5-punktsjekk (kragebein, bryst og brystbein) – varsle 1-1-3.

C: Se etter tegn på blødning, vurder hud. Tell puls og sjekk kapilærfyllning på et sentralt sted. Klem på mage og lår.

D: Sjekk bevissthet – gitt at pasienten reagerer på smerte vil det være P (pain). Det er vanskelig å vurdere FAST på en bevistløs pasient.

E: Gjennomfør en fullstendig topp til tå, husk se under klær – sjekk lommer etter relevant informasjon som ID og eventuell info om sykdom.

Det vil altså være litt ulik fremgang på hvordan du som førstehjelper utfører pasientundersøkelsen men det er viktig at du er systematisk og metodisk. Topp til tå-undersøkelsen er altså ikke forsvunnet og vi skal fortsatt ikke palpere bekken ved undersøkelse av dette. Her skal vi som tidligere kun etterspørre smerter.

To fra hjelpekorpset utfører pasientundersøkelsen på pasient i skogen under øvelse
To fra hjelpekorpset utfører pasientundersøkelsen på pasient i skogen under øvelse (Foto: Sigbjørn Ljusnes / Ressursgruppe Førstehjelp).

Hva med kritisk eller ikke kritisk?

Ved innføring av ny metodikk har Ressursgruppe Førstehjelp (RGF) fått noen tilbakemeldinger på at vurderingen «kritisk-ikke kritisk» er litt forsvunnet. Det er fortsatt slik at om du har funn på A-B eller C kan pasienten defineres som kritisk. Likevel har noen påpekt at ved funn på D (eksempelvis hjerneslag), så er pasienten også kritisk. Førstehjelperen må altså fortløpende vurdere dette og melde fra om funn videre.

Tiltakskort og hjelpekorpsprøven

Det er utarbeidet et tiltakskort til den nye undersøkelsesmetodikken. RG Førstehjelp vil gjerne ha konkrete skriftlige tilbakemeldinger på hvordan den nye metoden best kan beskrives i kursmanualer og endringsforslag på tiltakskortet. Målet er at førstehjelperne skal være så trygge på gjennomføring at dette gjøres på alle pasienter. Som vi har illustrert kan dette noen ganger betyr en rask undersøkelse, andre ganger en mer fullstendig undersøkelse.

Hjelpekorpsprøven er oppdatert fra ressursgruppen sin side, og den er lagt frem for godkjenning av Landsrådet. Den vil være klar fra 1. januar 2023. Kandidater som gjennomfører prøven og benytter «gammel» metode ABC/ABCDE vil ikke stryke, men det er verdt å merke seg at tiltaket om å overvåke pasienten i ett minutt før pasienten legges i sideleie er fjernet.

En annen oppdatering på hjelpekorpsprøven er også at kandidatene kan benytte tiltakskortet ved gjennomføring. Vi vil likevel oppfordre alle til å trene på dette jevnlig og benytte alle pasientkontakter til å prøve ut dette i praksis.

Kurset kvalifisert førstehjelp og videregående førstehjelp er oppdatert på Korsveien med ny beskrivelse under kapittelet «pasientundersøkelse».

Spørsmål og innspill kan sendes til Ressursgruppe Førstehjelp (RGF) rgf@hjelpekorps.org