Trondheim Røde Kors Hjelpekorps og ansatte i ambulansetjenesten til St. Olavs Hospital på felles øvelse i Bymarka. Vis bildetekst
Trondheim Røde Kors Hjelpekorps og ansatte i ambulansetjenesten til St. Olavs Hospital på felles øvelse i Bymarka. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Avansert førstehjelp resertifisering

AFØR-resertifisering for de som har gammelt ambulansepersonellkurs. Et enhetlig system som kan benyttes av alle som skal ta resertifisering på ambulansekurs er nå på plass.

Ressursgruppe førstehjelp (RGF) har gjennom høsten jobbet for å få på plass systemet som vil fungere likt på tvers av distriktene. Vi har tidligere annonsert at vi har fått på plass en ordning som sørger for at resertifisering på avansert førstehjelp er gyldig som utsjekk som operativt mannskap, slik at det ikke lenger er nødvendig å gjennomføre hjelpekorpsprøven i tillegg.

Nakosportalen

I utviklingen av kurset Avansert Førstehjelp (AFØR), som er laget sammen med Norsk Folkehjelp, har vi tatt i bruk Nakosportalen. Dette er en digital portal for alle redningsetater i Norge som fungerer godt på tvers av ulike datasystemer og organisasjoner. Her vil dere derfor alltid finne en oppdatert versjon av teorien til AFØR. De som skal ta resertifisering må lage seg en bruker på Nakosportalen, har du bruker fra før (f. eks gjennom jobb) benytter du denne. Du kan ikke ha ulike brukere på Nakosportalen.  

Kurset Avansert Førstehjelp vil dere finne i menylinjen øverst, ved å velge «Brukergrupper/Redningstjeneste/AFØR Avansert Førstehjelp». Her ligger det flere alternativer. Dere som skal ta resertifisering velger Avansert Førstehjelp resertifisering og legger inn følgende kode 2023AFØRRKH. Her vil dere har tilgang til øvingsoppgaver og teorien som er laget til AFØR.  Vi gjør oppmerksom på at det er noe avvik på PDF-filer og innholdet i videoer. Til teoretisk eksamen så er det PDF-filene som vil være gjeldene.

Gjennomføring av resertifisering

Alle som skal ta AFØR-resertifisering skal først gjennomføre teoriprøve på Didac, slik som alle andre medlemmer i hjelpekorpset. Den teoretiske prøven er tredelt; søk og redning, samband og AFØR-teori. Velg Avansert Førstehjelp i stedet for «hjelpekorpsprøven» så kommer disse tre prøvene opp. Det er ikke nødvendig å ta alle tre prøvene på en gang, men de enkelte prøvene har noen krav tilknyttet seg, slik som gjennomføring på tid og antall rett for å få bestått. Dette er nærmere forklart under hver enkelt prøve. Tilgangen på Didac vil være åpen fra 1. januar 2023.

Når det kommer til gjennomføring av den praktiske prøven, skiller denne seg litt fra hjelpekorpsprøven. Alle sensorer på prøven skal ha minimum AFØR-kompetanse. Vi anbefaler derfor at de korpsene som har beredskapsambulanse samarbeider om gjennomføring av resertifisering. Videre skal det kun benyttes praktiske prøver utlevert fra RGF.

De praktiske prøvene må bestilles fra RGF på rgf@hjelpekorps.org – da de per nå ikke ligger tilgjengelig på Korsveien. Bestillingen må sendes av operativ leder eller fagleder ambulanse. Dette vil bli forbedret når vi etter hvert får bygd opp en bank med praktiske prøver. 

Kompetanse og evaluering

Kompetansen skal registreres i RK Ressurs som vanlig etter gjennomført resertifisering. Ta gjerne kontakt med RGF om dere har spørsmål eller trenger råd og veiledning for gjennomføring. RGF ber om at korps som gjennomfører resertifisering bidrar til forbedring ved å sende tilbakemelding på de praktiske prøvene og teoretisk eksamen. Tilbakemelding kan sendes til ressursgruppen på epost rgf@hjelpekorps.org