Fire frivillige trener på førstehjelp på en samling.  Vis bildetekst
Akutthjelpere i full sving med førstehjelpstrening på en tidligere samling i Horten. Foto: Sigbjørn Ljusnes.

Sluttrapporten er levert

Akutthjelperprosjektet har involvert Norsk Folkehjelp, Hjelpekorpset i Røde Kors og Redningsselskapet. Rundt 1.300 akutthjelpere har blitt utdannet i ulike piloter over hele landet.

Bakgrunnen for prosjektet er den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» som ble startet av daværende helseminister Bent Høye i 2017. Norsk Folkehjelp tok i den forbindelse initiativ til et prosjekt som skulle se på akutthjelpere i regi av frivillige organisasjoner. Hjelpekorpset i Norges Røde Kors har deltatt med ressurser i Vestfold og Innlandet.

Et viktig og livreddende tiltak

En akutthjelper er en kvalifisert førstehjelper som skal rykke ut og ivareta førstehjelp til den første ambulansen ankommer. Hovedmålet med prosjektet har vært å utvikle en løsning som gjør ressursene våre tilgjengelig for Akuttmedisink kommunikasonssentral (AMK) ved kritiske hendelser, når vi likevel er ute på en sanitetsvakt eller beredskapsvakt. 

Fem akutthjelper er ute på øvelse hvor de trener på å hjelpe en skadet person.
En akutthjelper skal ivareta førstehjelp til den første ambulansen ankommer. Her fra en øvelse i Sandefjord. Foto: Sigbjørn Ljusnes.

Tom Erik Sætevik, operativ leder i Hjelpekorpset i Sandefjord Røde Kors, forteller at det å være akutthjelper bidrar til et økt ønske om å holde seg faglig oppdatert og trene mer.

– Når vi logger oss på som akutthjelper gjør vi oss synlige for AMK. Det øker igjen sjansen for at de benytter oss når det skjer noe i nærheten av vaktstedet vårt, forteller Sætevik.

Han forteller videre at prosjektet har ført til bedre og tettere dialog med AMK, noe han ser på som veldig positivt.

Mange nyttige erfaringer

I løpet av prosjektet har akutthjelperne vært kalt ut på over 600 oppdrag på landsbasis, med stor variasjon. Alt fra trafikkulykker, brystsmerter, til fall og hjertestans. 35 hovedinstruktører har i tillegg lært opp 65 instruktører. Disse har til sammen gjennomført over 80 akutthjelperkurs for frivillige i de tre organisasjonene. 

Gruppebilde av frivillige i Røde Kors som deltar på akutthjelperkurs.
God stemning på akutthjelperkurs i Innlandet. Foto: Sigbjørn Ljusnes.

Hovedinstruktørene i prosjektet har også vært med på et simuleringskurs som benyttes i helsevesenet. Dette har vært med på å introdusere nye metoder for læring og bidratt til økt kompetanse, noe som igjen kan dras nytte av i andre kurssammenhenger.

I fase 1 av prosjektet benyttet akutthjelperne et nettbrett med Locus Transmobil, som raskt viste seg å være både kostnadskrevende og lite praktisk i bruk som mobil enhet. Et av prosjektets hovedmål i fase 2 var derfor å utvikle en app som kunne erstatte nettbrettene. App-løsningen ble lansert i Vestfold i juni 2022 og videre implementert til Innlandet i januar 2023. Appen har fungert som forventet og prosjektet ser på dette som en stor suksess.

En hånd holder en mobil som viser innlogging til en ny app-løsning.
Den nye app-løsningen er et godt hjelpemiddel. Foto: Sigbjørn Ljusnes.

Veien videre

Ressursgruppe Førstehjelp har fått gode tilbakemeldinger på prosjektet og de frivillige forteller at tilleggsberedskapen dette gir oppleves som veldig motiverende. I september overleverte de en egen orienteringssak om akutthjelperprosjektet til landsrådet.

Veien videre vil blant annet avhenge av en veileder fra Helsedirektoratet som er ventet før jul. Her vil mye av grunnlaget for nødvendige vurderinger som må gjøres ligge, blant annet knyttet til risiko, ansvar og behov for journalføring.

I mellomtiden oppfordres alle til å ha en god dialog med sine AMK-sentraler og til å følge lokale rutiner om hvordan ressurser på ulike arrangementer og beredskapsvakter skal meldes inn. Etter hvert håper ressursgruppa at det kommer på plass en landsdekkende ordning for akutthjelper i regi av de frivillige. Det tror de vil være et viktig og livreddende tiltak!