Deltakere i serien står oppstilt ute i snøen, ved siden av tre snøscootere. Vis bildetekst
Øvelse gjør mester! Det gjelder også for ungdommene som får brynt seg på ulike utfordringer i denne realityserien. Foto: Thomas Eckhoff.

Førstehjelpsmesterne NORD

Hjelpekorpset i Alta Røde Kors har vært en viktig bidragsyter i en ny realityserie fra Trygg Trafikk. Her får ungdom lære mer om førstehjelp og trene på vinterlige kjøreforhold.

I "Førstehjelpsmesterne NORD" er det ni unge og lovende trafikanter fra Alta som har hovedrollen. Serien er laget i samarbeid med Norsk førstehjelpsråd, Alta Røde Kors, Alta og Troms kommune og Finnmark fylkeskommune.

I løpet av fire episoder får deltakerne bryne seg på flere ulike utfordringer og førstehjelps-scenarioer, blant annet skadested, blødning og hypotermi. De får også lære mer om hvilket utstyr man alltid bør ha med seg på tur.

– ­Det har både vært gøy og lærerikt å prate med ungdom i Alta og lære de mer om førstehjelp. Vi voksne har et stort ansvar for å lære bort nødvendig kunnskap og gjøre ungdommen i stand til å ta bedre valg selv. Det nytter ikke å bare heve pekefingeren.

Det sier Sandra Maria Beckmann Johansen, i Alta Røde Kors.

En ulykke med en snøscooter blir simulert for at ungdom i serien kan lære mer om førstehjelp.
I "Førstehjelpsmesterne NORD" lærer ungdom om førstehjelp og trygg kjøring under vinterforhold. Foto: Thomas Eckhoff.

Sammen om å redde liv

Hjelpekorpset i Alta Røde Kors har et godt samarbeid med Trygg Trafikk, Norsk førstehjelpsråd og Push Pust. Sammen jobber de mot et viktig mål, nemlig en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.

– For å få dette til mener vi at samarbeid mellom foreninger, bedrifter og organisasjoner er utrolig viktig. Når vi drar nytte av kunnskapen og erfaringene våre på tvers, skjer det bra ting. I dette tilfellet kan vi lære bort viktig kunnskap til ungdom, og hjelpe de til å bli bedre trafikanter og tryggere på førstehjelp. Det gir en god følelse, avslutter Sandra.

Tre frivillige fra hjelpekorpset i Alta Røde Kors.
Hjelpekorpset i Alta Røde Kors har vært en viktig bidragsyter i serien "Førstehjelpsmesterne NORD". Foto: Thomas Eckhoff.

I forbindelse med førpremieren av serien ble det også arrangert skolebesøk til Alta ungdomsskole og videregående skole, med fokus på førstehjelp. Her deltok både Alta Røde Kors, Norsk førstehjelpsråd og Trygg Trafikk.  

Øvelse gjør mester

«Førstehjelpsmesterne Nord» er del av et større undervisningsopplegg fra Trygg Trafikk, til bruk på ungdomsskoler og i videregående opplæring. På nettsiden deres Underveis, får man enkelt tilgang til oppgaver og aktiviteter som både er relevant for førstehjelp og kan benyttes i ulike fag.