230922_Hans_Ekstremvær

Menneskemøtene som gjør inntrykk i ekstremvær

Å se med egne øyne hvor alvorlig ekstremvær faktisk er gjør inntrykk. Frivillige Anine Sti forteller om menneskemøter som satte spor – på godt og vondt.

Mot slutten av Røde Kors sin innsats i ekstremværet «Hans» satte Anine Sti fra Telemark Røde Kors Hjelpekorps, kursen mot Hokksund. Sammen med lokale Røde Kors skulle hun og andre fra Telemark bistå i arbeidet.

De fikk ansvar for å sikre at evakuerte personer fikk hentet medisiner og andre viktige ting fra husene sine, videreformidlet informasjon, overvåket rasområder og hjalp til med å svare på spørsmål fra evakuerte.

Rørende øyeblikk i dramatikken

I alt det dramatiske var det et av møtene med de evakuerte som bringer frem et smil hos Sti.

Frivillig hjelpekorpser i snødekt fjell
Frivillige hjelpekorpser, Anine Sti, reiste fra Skien for å delta i Røde Kors sitt arbeid i forbindelse med ekstremværet «Hans». Bildet er tatt på vintervakt for Røde Kors.

Hun fikk i oppgave å gi beskjed om at alle fra ett nabolag skulle få flytte hjem. En av de oppmøtte satt i et gledesrop og ropte at han endelig var kvitt henne. Det viste seg at det var svigermoren han snakket om, som hadde bodd med han og familie i seks dager. Nå var han overlykkelig over å få tilbake litt privatliv. Sti ler, men blir fort alvorlig igjen.

– Det som gjorde mest inntrykk var å høre de personlige historiene. Noen fortalte at de i en periode var redde for at hele Hønefoss sentrum måtte evakueres. Stakkars mennesker.

Anine Sti, Telemark Røde Kors Hjelpekorps

– Det var fortsatt ekstreme vannmengder da vi var der, men dette var flere dager etter flomtoppen. Jeg klarer ikke helt å se for meg hvordan det var når det var på det verste, forteller hun.

Avgjørende beredskap

Aldri før har Røde Kors i Norge respondert på så mange hendelser på én gang og med så mange lokalforeninger. Totalt var 800 frivillige fra 60 ulike lokalforeninger i innsats i ekstremværet «Hans» som herjet i fylkene Viken og Innlandet i august.

Røde Kors-bil med flomvann opp til panseret
Røde Kors-frivillige hjelper til med å rydde og evakuere flomutsatte beboere.

De frivillige bar vann og mat til isolerte tettsteder, bistod i evakuering og var der for de som måtte forlate hus og hjem, støttet politiet og kommunene med både lokal kunnskap og droneteknologi, bygd flomvoller, og støttet helsevesenet. Blant mye annet.

Innsatsen var massiv, imponerende og synliggjorde viktigheten av frivilligheten generelt, men også Røde Kors som beredskapsorganisasjon og støtteaktør til norske myndigheter spesielt.

– Jeg er stolt av å få være en del av frivilligheten, forteller Sti.