232204_KSOR_Nesholmen-1600 Vis bildetekst
Det er lederne i hjelpekorpset som har ansvar for at Miljøplakaten etterleves, samtidig har alle i Røde Kors, frivillige som ansatte, felles ansvar for å skape en god og inkluderende organisasjonskultur. Foto: Lene Sørøy Neverdal/Røde Kors.

Kultur og ledelse

For å skape en god kultur, er vi avhengig av teamarbeid, likeverd og en følelse av tilhørighet. Alle frivillige, uavhengig av rolle, må bidra til det kollektive oppdraget. Vi bygger kulturen sammen.

I denne utgaven av Hjelpekorpsbladet skriver landsrådsleder Kjersti Løvik om at selv om vi snakker mye om kultur og ukultur i hjelpekorpset, har vi fortsatt en vei å gå.

Hvilken kultur skal vi ha i Røde Kors?

Miljøet i Røde Kors skal preges av respekt, åpenhet, tillit og inkludering. Under Lederkonferansen til hjelpekorpset i mai, kom Brita A. Steene med gode tips til både hvordan lage et godt miljø og hvordan du som er leder kan motivere.

I Røde Kors bidrar alle til et godt miljø ved å:

 • Snakke med hverandre – ikke om hverandre.
 • Skille sak og person – det er lov å være uenig.
 • Selv ta tak i situasjoner som ønskes endret på en konstruktiv og hensynsfull måte.
 • Dele informasjon og være lojal mot beslutninger.

Som leder kan vi legge til rette for at folk blir motivert. Men vi kan ikke ta ansvaret for at de er motivert. 

Slik kan du som leder motivere dine medlemmer:

 • Etabler og kommuniser felles mål.
 • Sørg for god og tilstrekkelig opplæring.
 • Tilpass arbeidsoppgaver og utfordringer slik at alle får realistiske muligheter til å håndtere sine arbeidsoppgaver.
 • Se og anerkjenn. Vis at hver enkeltes bidrag betyr noe for helheten.
 • Skap et klima for konstruktive, realistiske tilbakemeldinger og god sosial støtte.
 • Skap en følelse av tilhørighet.
 • Skap et klima for felles læring og refleksjon.
 • Sørg for god informasjonsflyt og forutsigbarhet.
 • Oppnå resultat, del suksesshistorier.

Miljøplakaten

I 2009 vedtok landsstyret en miljøplakat som sier hva som skal kjennetegne en god organisasjonskultur og god samhandling mellom frivillige, tillitsvalgte og ansatte i Røde Kors. Den gjelder fortsatt. 

Miljøplakaten i Røde Kors
Miljøplakaten er enkle retningslinjer som er fint å ha fremme både blant frivillige og ansatte.

Det er lederne i hjelpekorpset som har ansvar for at Miljøplakaten etterleves, samtidig har alle i Røde Kors, frivillige som ansatte, felles ansvar for å skape en god og inkluderende organisasjonskultur. Som nevnt over: Vi bygger kulturen sammen, og den skal være preget av respekt, åpenhet, tillit og inkludering.  

Ta tak! 

For å hjelpe oss har Røde Kors laget kurset Ta tak! Det består av to workshoper, en om miljøplakaten og en om den nødvendige samtalen. Hensikten med disse er å gi verktøy som styrer og råd i Røde Kors kan bruke for å bygge en god organisasjonskultur og bli bedre på å samhandle.  

Workshopen om miljøplakaten kan med fordel også brukes på korpskvelder. Dersom du ikke føler deg kompetent til å holde dette, eller ønsker at noen utenfra skal gjøre det, ta kontakt med distriktet. Det finnes kursholdere med erfaring som kan komme til ditt korps og hjelpe dere.  

Røde Kors er en beredskapsorganisasjon, og vi vet det alltid er lettere og bedre å forebygge enn å reparere. Dersom du har en god kultur i ditt hjelpekorps kan dere allikevel ha god nytte av å gjennomføre Ta tak! Bevisstgjøring av god kultur er et viktig grep for å stå imot forsøk på ukultur. På den måten kan miljøplakaten bli noe annet enn noe som henger på veggen på korpshuset, men ingen egentlig ser på.  

Gode team og samarbeid 

Workshopen om team og samarbeid er verktøy for alle nye råd, grupper, styrer og utvalg som skal jobbe sammen. Det skal legge til rette for god kultur ved å øke forståelse og kunnskap om hvordan organisasjonen og teamarbeid fungerer.  

Inntil midten av 1800-tallet var det ingen organisasjon som behandlet sårede soldater på slagmarken. Sveitseren Henry Dunants store idé var at hjelparbeidere skulle kunne opptre nøytralt og gi upartisk førstehjelp til soldatene, og at hjelpearbeiderne selv skulle være beskyttet fra krigsmaktene. Det ble starten for Røde Kors som nøytral hjelpeorganisasjon. Nå finnes Røde Kors i mer enn 190 land. Vi er del av en stolt og lang tradisjon.  

For å være best rustet til å hjelpe, må vi forebygge og løse eventuelle konflikter slik at vi kan trå til når det gjelder som mest.

Fokus på den savnede kan ofte hjelpe oss med å komme ut av interne vanskeligheter, og være en rettesnor også for arbeidet med en god organisasjonskultur. For når alt kommer til alt, er det den savnede vi er der for, og det krever at vi jobber med kulturen vår og teamet vårt. For å være best rustet til å hjelpe, må vi forebygge og løse eventuelle konflikter slik at vi kan trå til når det gjelder som mest.