Røde Kors-frivillig på snøskuter i vinterfjellet.

Mitt Hjelpekorps – En god start for nye hjelpekorpsere i ditt korps

«Mitt Hjelpekorps», som erstatter «Dette er Røde Kors Hjelpekorps», er lansert og tatt i bruk.

Hensikten har vært å lage et kurs som inspirerer og engasjerer nye medlemmer og gir en trygg oppstart i lokale korps. Vi mener at også erfarne medlemmer vil ha nytte av det nye kurset. Vi håper at dere vil finne kurset inspirerende og blir med på å spre kunnskapen og forståelse om hjelpekorpset rolle i ditt lokalsamfunn.

I ny drakt

«Dette er Røde Kors Hjelpekorps» var et ganske «tungt» kurs med mye organisasjonsinformasjon. Vi fikk mange tilbakemeldinger om at kurset ikke fungerte så godt. Kurset trengte også sårt en oppdatering og modernisering. Med «Mitt hjelpekorps» har vi oppdatert innhold og ny layout som gjør det dynamisk og tilpasningsdyktig. Innhold er skrevet på nytt med flotte bilder, animasjoner og filmsnutter.

Kan gjennomføres på ulike måter

Kurset har flere deler, men det tar ikke lengre tid å gjennomføre det. «Mitt Hjelpekorps» er et fleksibelt opplæringsløp som består av en e-læring og en lokal del. Hele opplæringsløpet kan gjennomføres som en totalpakke i klasserom eller som et webinar. Instruktøren kan legge kurset til rette for både nye og erfarne medlemmer og tilpasse det til den lokale Røde Kors-hverdagen.

Felles E-læring

E-læringen gir en generell innføring i Hjelpekorpset og korpsets virke. Deltakeren får informasjon om hvordan Hjelpekorpset er organisert og hvordan vi opererer og samarbeider med andre instanser innen redningsfamilien. I tillegg får man vite hvilken kompetanse man må ha, og ikke minst; hvem vi til for. Etter gjennomført e-læring har nye medlemmer fått innsikt i hva vi forventer av dem som hjelpekorpsere. Den som tar kurset kan sitte hjemme og lese, trykke på lenker, se videoer og aktivt delta med å svare på oppgaver gjennom kurset. Som deltaker velger man hvor mye av historikken man ønsker å vite om, i en tidslinje fra Henry Dunant til i dag. Det er med andre ord et interaktivt og brukerstyrt kurs, som skal gi deltakeren en forståelse av hva det vil si å være et medlem i Røde Kors Hjelpekorps.

Kvinnelig hjelpekorpset med hodelykt ser i kameraet. Rundt henne er flere hjelpekorpsene i en grønn og mørk skog.
«Mitt Røde Kors» er lansert. Dette skal gi nye og gamle medlemmer en god innføring i hva det vil si å være en del av Hjelpekorpset. Foto: Katrine Lunke/APELAND

Den lokale delen

Den lokale delen er en fysisk del. Her vil vi at lokalt hjelpekorps benytter en PowerPoint som tilpasses til lokale forhold og det som er spesielt for deres korps. Dette kan gjøre det mer personlig, relevant og interessant både for den som holder kurset og den som deltar. Ved å ha en lokal, fysisk del, blir det også anledning til å møte hverandre og kunne stille spørsmål, også fra e-læringen, dersom det er noe man lurer på derfra.

Kurset som en felles totalpakke

Hvis hele kurset kjøres som et felles opplegg, kan det gjennomføres på Teams eller i et fysisk lokale. Ved å kjøre et felles kurs, der man har med medlemmer fra forskjellige korps, må man huske å ha med litt fra hvert korps. Planleggingen er kanskje litt mer omfattende, men gevinsten ved innsikten medlemmene får i et slikt kurs, er ganske stor.

Det ligger en grundig prosess bak det nye kurset

Landsråd Hjelpekorps har vært med å lage «Mitt hjelpekorps» sammen med ansatte fra nasjonalkontoret. Arbeidsgruppen fant raskt ut at «Dette er Røde Kors Hjelpekorps» trengte mer enn en oppdatering. Vi tenkte nytt og utarbeidet det på en måte vi tror vil engasjere fremtidige medlemmer. Vi har også vært bevisste på at opplæringen må være praksinær og skape forståelse for hva det vil si å være frivillig i Hjelpekorpset. I tillegg var vi opptatt av at kurset måtte virke inkluderende og kunne gjennomføres lokalt og enkelt tilpasses hvert enkelt korps.