Portrettbilde av ny leder for Landsråd Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland.  Vis bildetekst
Jarle Bjørge Øverland fra Seljord i Telemark er ny leder for Landsråd Hjelpekorps. Foto: Katrine Holland.

Ny leder for Landsråd Hjelpekorps

På landsmøtet i oktober ble Jarle Bjørge Øverland valgt til ny leder for Landsråd Hjelpekorps. Med seg på laget har han en dyktig gjeng som ser frem til den nye perioden.

Siden landsmøtet i oktober har Jarle tenkt en del over minuttene det tok fra valgtalene var over og til resultatet var klart. Det tok faktisk litt tid før han skjønte at det var han som hadde blitt valgt til leder. 

– I det jeg så navnet mitt ble hodet oversvømt av tanker og følelser om hva, hvem og hvordan jeg skulle gå videre fra det tidspunktet. Heldigvis slo fornuften inn relativt raskt og sa at dette går bra, du skal ikke ha alle svar med en gang, forteller Jarle.

Ny periode og nye muligheter

Nå har det gått noen måneder siden landsmøtet og Jarle har begynt å få en bedre oversikt over hva det nye vervet innebærer. Han har allerede fått mange spørsmål om hva han ønsker å få til som leder for Hjelpekorpset.

– Jeg har selvsagt mine tanker om hvor vi må, hva som skal til og hvordan vi skal lykkes. Men jeg har på ingen måte alle svarene og det kan jeg heller ikke ha. Min viktigste oppgave er å lede et råd som skal være en del av beslutningene og grunnlaget for retningen til Hjelpekorpset de tre neste årene.

Jarle understreker at det forrige landsrådet allerede har lagt et godt grunnlag for den nye perioden som det nye landsrådet nå er i gang med. Han ser frem til å fortsette dette arbeidet med både ydmykhet og stolthet.

– Jeg er sikker på at den neste perioden vil bli preget av mye engasjement, gode møtepunkter, utfordringer som må løses sammen og sist men ikke minst, mange muligheter.

En motivert og sammensatt gjeng

I tillegg til Jarle består det nye landsrådet av åtte medlemmer: Cathrine Bang Hellum (nestleder), Roy Worum (nestleder), Tommy Eriksen (medlem), Tor Indrevoll (medlem), Dan Roger Karlsen (medlem), Sigbjørn Ljusnes (medlem), Hans-Ole Låbakk (medlem) og Margrethe Skåden (medlem). Rådet har også to vararepresentanter: Arve Austad og Gro-Elin Berge.

Gruppebilde av medlemmene i det nye landsrådet.
I november var (nesten) hele det nye landsrådet samlet til sitt første landsrådsmøte. Foto: Katrine Holland.

Jarle forteller at de er en godt sammensatt gruppe som han tror vil tilføre mye kunnskap inn i diskusjoner og beslutninger som skal tas. Så langt har de hatt ett møte, hvor det gamle landsrådet også deltok på en del, og ett landsrådsmøte.

– I denne perioden har vi en pilot på organisering av landsrådet, noe som gjør at vi er et mindre råd. Det vil gi oss noen utfordringer, som at regionkontakt ikke lenger er en funksjon og at samarbeidet som tidligere har vært regionbasert ikke lenger er under oppfølging av landsrådskontaktene. Til tross for dette synes jeg det er et fornuftig og godt alternativ, og tror det vil fungere bra, sier han. 

Mye viktig arbeid venter

Landsrådet vil også fortsette å følge opp arbeidet med det nye aksjonsstøtteverktøyet og jobbe for å fremheve det gode arbeidet hjelpekorpset gjør i hverdagen, også ute på oppdrag. Andre prioriteringer er lederkonferansen og arbeidet med handlingsprogrammet (HAPRO) og hovedprogrammet (HOP).

– På Landsmøtet 2023 fikk vi inn en setning som kan gjøre en reell og stor forskjell for hvordan vi organiserer oss og arbeider på, nemlig støtte til å frigjøre kapasitet til humanitært arbeid og aktivitet. For å lykkes tror jeg det blir viktig å kunne sette inn tiltak der de faktisk kan gjøre en forskjell og få maksimal uttelling, forteller Jarle.

I året som kommer vil landsrådet trenge hjelp fra alle hjelpekorpsene til å finne ut av nettopp dette. På sist landsstyremøte fikk de gjennomslag for å bruke ett år på å kartlegge nøyaktig hva de trenger for å kunne oppfylle vedtaket fra landsmøtet. 

God støtte gir trygghet

Det har vært hektiske dager for den nye landsrådlederen siden oktober, med møter, samlinger og henvendelser om mye forskjellig. Jarle forteller at det endelig har roet seg litt og at han begynner å finne plassen sin i det nye ledervervet.  

– Jeg begynner å få en oversikt over hvordan jeg må jobbe for å ha kontroll og hva som kan delegeres. For å være ærlig har dette vært overveldende og intenst, men også veldig lærerikt og gøy. Det er en trygghet å vite at jeg har et sterkt landsråd og ansatt-tilretteleggere i ryggen. Nå gleder jeg meg egentlig bare til tiden fremover!