En mann holder hånden på brystet og viser smerte i ansiktet

Over 1500 lærte seg førstehjelp digitalt

Årets førstehjelpskampanje var en suksess, med enorm synlighet i sosiale medier og mer enn 1500 deltakere på de digitale førstehjelpskursene. Det tilsvarer 100 fysiske kurs.

- Digitale førstehjelpskurs er en god måte å nå mennesker vi kanskje ellers ikke når frem til, forteller seniorrådgiver i førstehjelp, Einar Irjan Ananiassen.

Digitale kurs gir god effekt

Etter mange år med litt kreative vinklinger i førstehjelpskampanjen, var det ifølge Einar på tide å ha symptomgjenkjenning som tema. 

 - De siste årene har det vært litt uenighet internt i Røde Kors om hvor «morsomme og kreative» vi skal være med disse kampanjene. I år ønsket vi å finne et tema og en vinkling som alle i organisasjonen kunne stille seg bak, sier Einar.  

To menn som trener på førstehjelp
Mads Ousdal og Einar Irjan Ananiassen (t.h.) under innspillingen av kampanjen.

En av grunnene til at vi valgte å ha fokus på gjenkjenning av symptomer, er at det i 2021 døde mer enn 1200 flere mennesker av hjerte- og karsykdommer enn forventet. For første gang siden 1995 så vi også en økning i antall dødsfall knyttet til disse sykdommene. 

- Tallene sier ikke noe om årsakene til den dramatiske økningen, det kan vi sikkert spekulere mye i. Men det er ingen tvil om at flere liv kan reddes om vi alle blir flinkere å gjenkjenne vage symptomer på livsfarlig sykdom, sier Einar.

Ni av ti føler seg tryggere etter kurset 

På kurset ble det også snakket om den grunnleggende førstehjelpen, som frie luftveier, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.  I etterkant av kampanjen ble alle deltakerne spurt om de følte seg tryggere på de elementene av førstehjelp som ble gjennomgått på kurset.  

- Resultatene viser at digitale kurs gir en god effekt. Når 94 prosent av deltakerne sier at de føler seg tryggere på å gjenkjenne mulige symptomer på livsfarlig sykdom, så tror jeg at denne kampanjen faktisk kan bidra til å redde liv, sier Einar.  

Einar mener det er viktig å tilby digitale kurs selv om koronaviruset ikke lengre setter begrensning for vanlige førstehjelpskurs. Tilbakemeldingene viser at hele 89 prosent av deltakerne - eller ni av ti - føler seg tryggere på å gi førstehjelp nå enn før kurset.  

100 fysiske kurs

- Pandemien gjorde at vi ble gode på digitale førstehjelpskurs. Det skal vi fortsette med å være, siden vi når veldig mange mennesker. Vi hadde i overkant av 1500 deltakere på de digitale kursene, og det tilsvarer omtrent 100 fysiske kurs, sier Einar. 

- Men dette erstatter vel ikke vanlige førstehjelpskurs? 

- Vi kan se på det som et greit supplement. Ingenting slår de gode fysiske førstehjelpskursene som vi arrangerer lokalt.

Han oppfordrer derfor alle lokalforeninger til å invitere til enkle og fysiske førstehjelpskurs minst en gang i året. Publikum ser på Røde Kors som en naturlig leverandør av førstehjelpskompetanse, og det er ingen andre organisasjoner som har så høy tillit i befolkningen som oss når det kommer til førstehjelp.

- Det må vi ta på alvor, og kanskje også se på det som en god mulighet til å markere oss i lokalmiljøet. Jeg brenner spesielt for å tilby medlemmene i lokalforeningen førstehjelpskurs. Det er fantastisk medlemspleie!