2 personer i vannet, redningssituasjon Vis bildetekst
Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps utfordret lokalpolitikere til å hoppe til vanns. Foto: Jane Sofie Svendsbø/Agder Røde Kors

Utfordret lokale politikere om sikkerheten langs Mandalselva

Med utspring i mange dødsfall ved drukning langs Mandalselva, ønsket Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps å rette oppmerksomheten mot hva som må gjøres for å sikre området.

– En søndag i august utfordret vi politikere i Lindesnes kommune til å hoppe ut i elva for å kjenne på kroppen hvordan det føles, forteller Olav Birkeland, nestleder i Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps.

Politikerne som hoppet i elva hadde på seg vanlige klær, og alle kom seg greit i land selv om vannet i elva holdt 10 grader. Flere delte erfaringer i etterkant og de fleste sa at de så muligheter for forbedringer.

Sikkerheten i elva betyr mye for innbyggerne i Mandal og med ta utfordringen fra Lindesnes Røde Kors viste også politikerne et konkret engasjement for saken.

– Når du havner i elva ved et fall får kroppen et sjokk. Det er kaldt, du er forvirret og du blir gjerne desorientert. Midt i dette skal du tenke hva du skal gjøre og hvor du skal svømme.

Olav Birkeland, nestleder i Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps

Selv om Lindesnes Røde Kors synes det var veldig sporty gjort av politikerne, er foreningen tydelig på at dette ikke er noe man skal gjøre bare for å teste det ut. Hoppingen ble gjort under meget kontrollerte forhold med tre personer fra elveredningsgruppa i vannet, en person på vannscooter og tre personer fra Redningsselskapet bare 10 meter unna med sin båt.

Noen strakstiltak er på plass

– Vi har diskutert mye innad i hjelpekorpset, og vi er glade for strakstiltaket etter siste ulykke i vår der kommunen satt opp 25 nye stiger i området med lys. Nå må det bli vurdert hvordan folk ser stiger og lys når de har kommet i vannet.

Olav Birkeland, nestleder i Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps

– Plasseringen kan være lite synlig i vannet avhengig av hvor du faller ut. Vi vil jobbe for at det gjøres et skikkelig utredningsarbeid som munner ut i tiltak som fungerer, sier Olav.

Mann hopper til vanns i mørket.
Svein Jarle Haugland (KRF) har tatt utfordringen. Olav Birkeland, initiativtaker og nestleder i Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps, passer på sammen med sine kollegaer og Redningsselskapet. Foto: Jane Sofie Svendsbø/Agder Røde Kors

Sterke inntrykk for hjelpekorpset

Forskjellen mellom Mandal og mange andre havnebyer er at Mandal har mange leiligheter langs elva og mange går hjem etter å ha vært ute på byen. Tidligere i år var hjelpekorpset med og lette etter en mann som etter en tid ble funnet omkommet i elva ved Mandal sentrum.

– Det gjorde et sterkt inntrykk, forteller Olav.

Jobber videre for bedre sikkerhet

Lindesnes Røde Kors har hatt dialog med Flekkefjord Sparebank. Representanter fra banken møtte opp sammen med politikerne for å overrekke foreningen en sjekk på 100.000 kroner. Pengene skal brukes på en fjernstyrt livbøye som også Redningsselskapet har på sin båt. Dette er et verktøy som kan settes på vannet i løpet av bare 10 sekunder og som i visse situasjoner kan bidra til å redde liv. Livbøyen vil øke sikkerheten til de frivillige mannskapene under aksjoner og øvelser, og den vil være med på redningsaksjoner og sanitetsvakter i nærheten av vann.

Lindesnes Røde Kors Hjelpekorps kommer til å følge med på hvilke endringer som blir gjort langs elva, i tillegg til å gjøre egne tiltak for å heve bevisstheten til befolkningen i Lindesnes kommune om sikkerheten langs elva.