Mann og dame i uniform på redningsbåt. Vis bildetekst
På Tjøme i Vestfold gjør hjelpekorpserne seg klare for sommerberedskap.

– Innvendingene mot å bruke vest er mange

25. juli markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Fremdeles drukner altfor mange i Norge. Også i år må vi minne folk på å bruke redningsvesten, ikke bare la den ligge i båten.

Sommer og sommerberedskap står for tur. Alle hjelpekorpsere som har vært i sommerberedskap, eller jobbet med vannvett, vet at det er for mange som drukner i Norge. Det gjelder både fall fra land og ulykker med båt. Spesielt utsatt er menn over 40 år, som i minst grad bruker redningsvest. 

Forebyggende arbeid viktigst 

– Det forebyggende arbeidet med sjøvett og sikkert båtliv er det viktigste for å redusere ulykker og dødsfall, sier Oda Maria Fagerland, leder i ressursgruppe vann.

– Innvendingene mot å bruke vest er mange: Jeg kjører ikke fort. Jeg er ikke påvirket av alkohol. Jeg har jo en stor og ny båt. Jeg sitter jo bare der og fisker. Jeg er jo så godt kjent i området. Jeg skal jo bare en liten tur. Derfor må vi minne folk på at redningsvesten ikke bare bør ligge i båten, men at du bør ha den på deg når du oppholder deg i båt og på brygger. 

Hun får støtte av landsrådsleder Kjersti Løvik: 

– Hjelpekorpsere som møter folk på sjøen eller ved vannet i sommer bør være gode forbilder ved å bruke vest. 

Dame i uniform i vest
Ann-Viktoria Fredriksen fra hjelpekorpset i Tjøme og Hvasser er et av mange gode forbilder på sjøen i sommer. Foto: Camilla Krabbe/Røde Kors.

Antidrukningsdagen markeres i juli  

I fjor sommer døde tragisk nok 40 mennesker av drukning i Norge. Årlig mister rundt 90 mennesker livet som følge av drukning (kilde: Redningsselskapet). Uoppmerksomhet, manglende kunnskap og alkoholpåvirkning er de viktigste årsakene til hendelser med personskader og død. 

I 2021 erklærte FN 25. juli hvert år som verdensdagen for forebygging av drukning. Slagordet til dagen er: Anynone can drown, no one should. Målet er å markere den tragiske virkningen drukning har på familier og lokalsamfunn og tilby livreddende forebyggingsstrategier. 

– Vi oppfordrer hjelpekorps som har mulighet til det til å markere denne dagen, for eksempel ved å demonstrere førstehjelp ved ulykker i vann, sier Lidia Myhre, som er seniorrådgiver i avdeling for Nasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors. 

To menn i uniform i båt øver på å redde mann i havet
Tjøme og Hvasser Røde Kors Hjelpekorps øver på vannredning. Hjelpekorpset har 50 frivillige gjennom hele sommeren som er på vakt 24/7.

Ellers oppfordres det som sagt til å snakke om vannvett gjennom hele sommeren. Det finnes både vann- og sjøvettregler å lene seg på. 

– Mange i hjelpekorpset er gode på å dele ut materiell fra Klar for sjøen gjennom hele sommeren, og det håper vi at hjelpekorpsene vil gjøre også i år, avslutter landsrådsleder Kjersti.  

Materiell:  

Snakkepunkter:  

  • Mange er flinke til å bruke vest. De som ikke er så flinke, er gjerne voksne menn. Det er også ofte de som kjører båten.  
  • Innvendingene mot å bruke vest er mange. De kjører ikke fort. De er ikke påvirket av alkohol. De har jo en stor og ny båt. De sitter jo bare der og fisker. De er jo så godt kjent i området. De skal jo bare en liten tur.  
  • Du kan selvsagt ha kontroll på mye selv, men du kan ikke kontrollere andres handlinger. Du er ikke alene i dine omgivelser. Det er flere som bruker sjøen. Du kan bli truffet eller påkjørt av andre. Du kan falle over bord. Du kan få et illebefinnende. Det kan begynne å brenne. 
  • Faller du over bord etter et sammenstøt kan du miste bevisstheten. Uten vest øker drukningsrisikoen.  
  • Faller du over bord uten vest kan det være svært vanskelig å finne deg igjen. Etterlatte ønsker å ha en grav å gå til.  
  • Faller du over bord uten vest er det vanskelig å få på vesten igjen. Hva med dem som blir igjen i båten? Har de kunnskap til å stoppe båten? Kan de kjøre båten trygt til land? Kan de skaffe hjelp? Passasjerkunnskap er viktig å snakke om. 

Forslag til aktiviteter:  

  • Demonstrere førstehjelp ved ulykker i vann.
  • Dele ut materiell fra Klar for sjøen.
  • Spørre barn om de bruker redningsvest. Hva med mamma og spesielt pappa?