Hjelpekorpssamling på Gardermoen Vis bildetekst
Over 280 hjelpekorpsledere fra hele landet var samlet på Lederkonferanse på Scandic Gardermoen. Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Hjelpekorpsets lederkonferanse 2024

Fremtidens frivillighet var hovedagenda da lederkonferansen gikk av stabelen i mai. Over 280 hjelpekorpsledere fra hele landet møttes på for en helg med faglig påfyll og sosialt samvær.

 

President Siri Hatlen og leder i Landsråd Hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland, ønsket velkommen til årets konferanse. I åpningstalen understreket Øverland viktigheten av å bygge en enda bedre beredskapskultur for å møte nye utfordringer. Å skape balanse mellom rekruttering og medlemspleie, styrke kompetanse og å ta tak i utfordringer på veien var blant flere ting som lederen trakk frem.

– Det er viktig at vi definerer og diskuterer hvilke ansvar man må ta som leder for å styrke Røde Kors som beredskapsorganisasjon både lokalt og nasjonalt.

Jarle Bjørge Øverland

Siri Hatlen trakk frem tre hovedbudskap om beredskap i sin tale. Hun sa at beredskapen må styrkes, samtidig som vi må stille større krav til den. Den frivillige beredskapen må også få bedre rammevilkår. Presidenten understreket at den frivillige beredskapen i Norge vil bli enda viktigere fremover, og at dette bør blir lagt til rette for, både i form av driftsmidler, kompetanseheving og utstyr. 

Nyttige verktøy

Årets lederkonferanse handlet mye om å styrke ledelse og lederens ansvar til å følge opp medlemmer – både nye og gamle. På konferansens andre dag holdt Yngvi Freyr Eggertson innlegg om hvilke verktøy som kan tas i bruk for å rekruttere og beholde medlemmer. Eggertson har lang erfaring som frivillig i Hjelpekorpset, og har nylig gitt ut en håndbok i ledelse. Han understreket viktigheten av å utnytte kapasiteten til de erfarne og lederens plikt til å sette folk i stand til å gjøre den jobben de blir satt til.

– Det er store forventninger til oss som frivillige og kravet til profesjonalitet blir høyere og høyere. Derfor må vi ikke glemme at også det sosiale er en viktig drivkraft for mange.

Yngvi Freyr Eggertson
Bilde av Yngvi Freyr Eggertson
Yngvi Freyr Eggertson holdt et innlegg om hvilke verktøy som kan tas i bruk for å rekruttere og beholde medlemmer. Foto: Ingeborg Øien Thorsland

Flere informasjonsstands

Også i år var flere aktører invitert inn for å ha informasjonsstands i pausene mellom programmet. Blant dem var Sunniva Sande og Christian Martinsen fra Aksjonsstøtte. Mange benyttet muligheten til å få en demonstrasjon av det digitale verktøyet som skal gi bedre oversikt og koordinere søk på land.

– Det er veldig fint for oss å være fysisk til stede her på lederkonferansen. Vi kan dessverre ikke si nøyaktig når dette vil bli tatt i bruk, men vi kan i alle fall svare på spørsmål, fortalte Sande.

gg
Fotobooth for Hjelpekorpsene.

Gruppearbeid

Lederkonferansens lørdagsprogram besto blant annet av gruppearbeid og erfaringsutveksling. En gruppe med ledere fra Agder i sør, Rogaland i vest og Finnmark og Troms i nord fant sammen for å dele erfaring om hvilke styringsverktøy de bruker mest, og diskutere seg frem til hvilke verktøy de gjerne skulle hatt. 

tre personer som prater
Anette Kristiansen Karlsen fra Alta (i midten) synes det var nyttig å dele erfaringer. Foto: Ingeborg Øien Thorsland

– Det var mange gode innspill og gode poeng. Og vi ble fort enige om hvilket verktøy vi ønsker oss aller mest, nemlig en app. Å samle alt vi trenger på et sted uten for mange innlogginger hadde gjort hverdagen vår enklere, mener vi.

Anette Kristiansen Karlsen