Ungdommer i RØFF på øvelse på fjellet Vis bildetekst
Ungdommer i RØFF på øvelse. Foto: Røde Kors

RØFF er en mestringsarena

Leder for ressursgruppe RØFF, Kjersti Løvik, deler noen tanker om hvordan barn og unge med interesse for friluftsliv, førstehjelp og redning kan oppleve mestring og utvikling gjennom RØFF.

Den kjente tidligere treneren for Rosenborg, Nils Arne Eggen, ga ut boka «Godfoten» i 1999 og gjorde med det solid faglig teori til allemannseie. Ifølge Godfot-teorien skal du gjøre mer av det du er flink til. Du skal også gjøre andre gode ved å fremheve deres styrker.

Innen psykologien snakker vi om mestring på ulike måter, men generelt beskrives mestring som evnen til å håndtere problemer og utfordringer man møter gjennom livet. Sosial støtte og tro på egne ferdigheter er noe av det som bygger god evne til mestring. Mestring av vanskelige situasjoner kan videre deles opp i flere deler. Her kan vi særlig legge merke til forskjellen på problemfokusert mestring, der fokuset er på å endre selve situasjonen eller løse problemet, og emosjonsfokusert mestring, der fokus er å gjøre noe med følelsen situasjonen gir. 

– Vi har med andre ord ulike mestringsstrategier. Noen ligger naturlig for oss mens andre kan vi lære ved god støtte og veiledning.

Kjersti Løvik
Ungdommer i RØFF på øvelse
RØFF er for ungdommer mellom 13 og 17 år. Som en del av Norges Røde Kors er tilbudet tilgjengelig for ungdom over hele landet

Flaks eller dyktighet? 

Mestring handler om tro på egne ferdigheter. Tro på at dine handlinger, kunnskap og evner har betydning for resultatet. Noen ungdommer har lav tro på egne ferdigheter. Dette kan være resultat av tidligere opplevelser hjemme, på skolen eller i andre sosiale sammenhenger. Følelsen av at du ikke kommer til å få det til uansett hva du gjør, kan være lammende. Denne følelsen kan komme til uttrykk både som en overdreven stor tillit til egne ferdigheter eller som det stikk motsatte, og kan derfor være vanskelig å oppfatte.

Manglende tro på egne ferdigheter kan være grunn til at ungdom slutter med aktivitet - det er rett og slett ikke gøy dersom du føler at du ikke mestrer. Noen ungdommer kan også gi uttrykk for at noe er kjedelig dersom de ikke tror på egne ferdigheter.

– Ved å fokusere på mestring og det ungdommen tydelig kan, og gi konkrete positive og forsterkende tilbakemeldinger, kan vi være en sosial støtte og bidra til å øke troen på egne ferdigheter.

Kjersti Løvik

 Vi kan også ufarliggjøre det å ikke kunne ved å selv være med å lære noe for første gang, eller be ungdom lære oss noe vi ikke kunne fra før og på den måten hjelpe dem å gjøre oss bedre. 

Leder i ressursgruppe RØFF, Kjersti Løvik.
Kjersti Løvik trekker frem Godfot-teorien til tidligere Rosenborg-trener Nils Arne Eggen når hun skriver om RØFF som mestringsarena. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

 Tankesett 

Med lav tro på egne ferdigheter følger tankegangen «Det klarer jeg ikke/det kan jeg ikke». Med andre ord en helt motsatt holdning enn den vi har fra Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe; «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert» Målet for god mestring må være Pippi Langstrømpes tankesett, selv om resultatet av Pippis mestring ikke nødvendigvis alltid fulgte gjeldende konvensjoner. I hennes tilfelle var det mer et resultat av manglende forbilder og veiledere enn manglende tro på egne ferdigheter.

Våre ungdommer har gode forbilder og gode veiledere, og for å hjelpe dem inn i et tankesett som bidrar til vekst og utvikling kan vi legge til et enkelt ord: Ennå. Dersom vi konsekvent i vårt arbeid med ungdom sier «det klarer jeg ikke – ennå» eller «det kan jeg ikke – ennå» gir vi både mulighet for vekst ved øving og anerkjenner at noe er nytt og kan være vanskelig. 

Ungdommer i aksjon
For mange er RØFF veien inn i Hjelpekorpset.

En hel landsby   

Et kjent afrikansk ordtak sier at det skal en hel landsby til for å oppdra et barn. Med det mener vi at alle som har med barn og unge å gjøre, påvirker dem og hjelper dem på veien til voksenlivet. Vi vet at for å lære og utvikles må vi starte der vi er. For noen blir RØFF den første mestringsarenaen. Våre ungdommer er som oss, ulike og unike. Interessene deres er i utgangspunktet forskjellige, veksler, endrer seg og utvikles. Dette er en styrke dersom vi klarer å utnytte det. Som for Nils Arne Eggen gjelder det å bygge et lag som dyrker den enkeltes interesser og gode føtter. Suksess avler lyst på mer suksess, og ikke minst tro på at du klarer det, at du kan påvirke resultatet.

– Målet er at alle ungdommer med interesse for friluftsliv, førstehjelp og redning skal oppleve mestring og få utvikle seg i RØFF.

Kjersti Løvik

Vi skal bygge framtidens hjelpekorps´ere. Får vi dette til, er vi også med å bygge sterke mennesker som er godt rustet til resten av livet.