Årsmøte 2022

Årsmøte i Arendal Røde Kors 2022 gjennomføres mandag 28. februar kl 18:00. Valgmøter Omsorg og Hjelpekorps gjennomføres uken før.

Innkalling til ekstraordinært møte, årsmøte & valgmøter 2022

Årsmøtet og det innledende ekstraordinære møtet var opprinnelig planlagt gjennomført digitalt. Men som følge av myndighetenes avslutning av de nasjonale covid-tiltakene, blir årsmøtet i stedet gjennomfør fysisk i lokalene til Arendal Røde Kors på Longum.

Valgmøter for omsorg og hjelpekorps gjennomføres som planlagt digitalt.

Frist for påmelding er dagen før årsmøtet avholdes.

Gå til påmeldingsskjema for årsmøte og valgmøter

Ekstraordinært møte

Dato: Mandag 28. februar
Tid: kl 18:00 – 18.30
Sted: Hans Thornes vei 26, 4846 Arendal 


Sakspapirer til det ekstraordinære møtet

Før årsmøtesakene behandles vil lovendring for styrets sammensetning behandles i ekstraordinært møte.

Årsmøte 2022
Dato: Mandag 28.februar
Tid: Kl. 18.00
Sted: Hans Thornes vei 26, 4846 Arendal


Sakspapirer til årsmøtet

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 14. februar. 

Valgmøte – Hjelpekorps
Onsdag 16. februar
Tid: Kl 18:00 - 20:00
Påmeldte får tilsendt lenke til møte dagen før.

Valgmøte – Omsorg
Torsdag 17. februar
Tid: 18:00 – 20:00
Påmeldte får tilsendt lenke til møte dagen før.

Om digitale årsmøter
Lenker til valgmøtene sendes ut i rett i forkant til de som er påmeldt. Arendal Røde Kors bruker Microsoft Teams til å gjennomføre sine møter. Samtidig med at møtelenken sendes ut vil det også bli lagt ved mer praktisk informasjon om gjennomføringen.