Status Grimstad Røde Kors

På årsmøtet til Grimstad Røde Kors 11. mai 2021 ble det valgt nytt styre

Styret består av: 

Styreleder: 
Widar Andrè Saga
Tlf. 994 63 560
widar.saga@rodekors.org

Nestleder: 
Petter Nordby

Styremedlem:
Kjell Ivar Edvardsen

Styremedlem:
Tor Erik Danielsen