Status i Grimstad Røde Kors

Under distriktsstyremøte i Aust-Agder Røde Kors torsdag 25/6 mottok styret et brev fra alle styremedlemmene i Grimstad Røde Kors der de frasier seg sine verv.

Grimstad Røde Kors har dermed ikke et vedtaksført styre. I tråd med lovene for Røde Kors innebærer dette at Grimstad Røde Kors legges under administrasjon av distriktsforeningen, og distriktsstyret fungerer som lokalforeningsstyre.

Frivillige aktivitetsledere i Grimstad er orientert av det tidligere styret om dette.

Distriktsstyret møtes igjen mandag 29/6 for å få oversikt og legge en plan for sin videre rolle som styre for Grimstad Røde Kors. Det er derfor uvisst når et årsmøte for Grimstad Røde Kors vil avholdes.

Det ble i møtet også besluttet å legge ut deler av sakspapirene som var forberedt av styret i Grimstad til årsmøtet:

Forslag til handlingsplan og budsjett legges ikke ut nå, da distriktsstyret må få bedre oversikt og vurdere hva som bør være forslag til årsmøtet i Grimstad Røde Kors.

Distriktsforeningen vil jobbe for å ta best mulig vare på de humanitære aktivitetene og de frivillige i Grimstad.

For ytterligere spørsmål, kontakt daglig leder ved distriktskontoret, Jonas Øhlckers, 40209174 / jonas.ohlckers@redcross.no inntil videre.