FV aapning crop

Årsmøte 2023

Styret i Kristiansand Røde Kors innkaller til årsmøte i Kristiansand Røde Kors.

Tidspunkt: Tirsdag 28. februar 2023 kl 18:00
Sted: Arkivet, Vesterveien 4 – Lokale: Skillingsalen, 1 etg.

OBS: det vil være begrenset parkering, så vi oppfordrer til å bruke kollektivt og kjøre sammen. Dersom man har behov for å parkere bør man fortrinnsvis parkere utenfor Røde Kors-huset.

Påmelding:
Vi ønsker gjerne skriftlig påmelding i forkant innen 27/2. Dette med tanke på å få verifisert stemmeberettigede. Lenke til påmeldingsskjema
Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt oss på kristiansand@redcross.no

Alle medlemmer i Kristiansand Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder før møtets begynnelse har stemmerett. Vi ønsker gjerne skriftlig påmelding i forkant. Dette med tanke på å få verifisert stemmeberettigede.

Møtet gjennomføres fysisk, men det vil være mulig å følge møtet digitalt på Teams. Det vil kun være mulig å stemme fysisk.

Komplette årsmøtepapirer kan du laste ned her:
Arsmotepapirer 2023 - Kristiansand Røde Kors.pdf