Bilde til årsberetning 2020

Årsmøte 2021

Styret i Kristiansand Røde Kors innkaller til årsmøte i Kristiansand Røde Kors.

Tidspunkt: Tirsdag 2. mars 2021 kl 18:00
Sted: Grunnet smittevern avholdes møtet digitalt på Teams med skriftlig avstemming.

Påmeldingsfrist 25 . februar - Lenke til påmeldingsskjema 
Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt oss på kristiansand@redcross.no 

Huk av i påmeldingsskjemaet dersom du trenger hjelp eller opplæring i å koble deg på Teams.

Alle medlemmer i Kristiansand Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder før møtets begynnelse har stemmerett. Det er nødvendig med skriftlig påmelding i forkant. Dette med tanke på hjelp og støtte for å sikre alles deltagelse og stemmegivning dersom møtet blir digitalt.

Komplette årsmøtepapirer kan du laste ned her:

Årsmøtepapirer Kristiansand Røde Kors 2021 - oppdaterte 21-02-18.pdf

Årsmøtepapirene ble oppdatert på nett 18. februar og oppdaterte sakspapirer sendes også alle påmeldte deltakere.

Digital møteinnkalling og mer informasjon om praktisk deltakelse sendes alle påmeldte deltagere.