Ekstraordinært årsmøte

Styret i Kristiansand Røde Kors innkaller til ekstraordinært årsmøte for å behandle sak om salg av Frivillighetens hus.

Tidspunkt 22. mars 2021, kl. 18:00
Sted: Digitalt, på Teams med skriftlig avstemming. 

Påmeldingsfrist 21. mars - Lenke til påmeldingsskjema. 
Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt oss på kristiansand@redcross.no 

Huk av i påmeldingskjemaet dersom du trenger hjelp eller opplæring i å koble det på Teams. 

Alle medlemmer i Kristiansand Røde Kors som har betalt kontingent de siste 14 måneder før møtets begynnelse har stemmerett. Det er nødvendig med skriftlig påmelding i forkant. Dette med tanke på hjelp og støtte for å sikre alles deltakelse og stemmegivning. 

Dokumenter vedrørende det ekstraordinære årsmøtet finner du her:

Årsmøtepapirer - ekstraordinært årsmøte Kristiansand Røde Kors 2021-03-22.pdf

Digital møteinnkalling og mer informasjon om praktisk deltakelse sendes alle påmeldte deltakere.