Årets julegave: En viktig velferdspionér i Kristiansand forteller sin historie

Kristiansand Røde Kors har med sitt frivillige arbeid gitt grunnlag for mange helsetjenester de fleste av oss i dag tar som en selvfølge.

Historien om Røde Kors i Norge og i Kristiansand kan leses som en historie om hvordan frivillige medmennesker har oppdaget humanitære behov og funnet løsninger for å dekke dem – avdekket, hindret og lindret nød. Mange av tiltakene er så blitt en del av det offentlige og den norske velferdsmodellen – det være seg barnehager, ambulanser eller mobiliserbar frivillig beredskap og sanitet.

Lokalforeningen har vært en velferdspioner i Kristiansand i mer enn 100 år – med frivillige som drivkraft.

Røde Kors utdannet de første sykepleierne i Norge i mange år, før man fikk etablert en offentlig sykepleierutdanning.

Under- og etter andre verdenskrig formidlet Kristiansand Røde Kors tusenvis av brev og pakker gjennom det internasjonale Røde Kors systemet til fanger og familier i inn- og utland.

Ernæringssituasjonen for mange familier var på denne tiden kritisk. Den nyopprettede Barnehjelpen sørget for at mange hundre Kristiansandsbarn i det minste fikk ett daglig næringsrikt måltid, og mange fikk klær, selv om ingen av delene var enkelt å oppdrive.

Startet barnehagedrift
Viktigst for byens barn var Barnehjelpen som etablerte barnestuer for mødre som måtte jobbe ute, eller hadde det stridt hjemme. Første barnestue, Trollstua, ble etablert i 1951 og hadde tilholdssted i Festningsgata.  Barnehjelpen utviklet seg til å bli eksperter på etablering og drift av barnehager i byen, blant annet gjennom Bamsebo og Veslebo.

Hjelpekorpset ble etablert under andre verdenskrig
Det største og viktigste beredskapstiltaket som ble etablert under krigen var Hjelpekorpset. Man så behovet for en mobil sanitetsstyrke, da mange fryktet alliert landgang nettopp i Kristiansand.

Kristiansand Røde Kors i dag
Kristiansand Røde Kors har i dag cirka 500 frivillige i over 20 aktiviteter som bidrar med å dekke behov i byen. Lokalforeningen tilbyr Barnas Røde Kors, Besøksvenn, Leksehjelp, Hjelpekorps, Nødovernatting for tilreisende EØS-borgere, Flyktningguide, internasjonal kvinnegruppe, Kompis, Gatemegling, Vitnestøtte, Sykehusguide med mer.

Historien om Kristiansand Røde Kors er nå tilgjengelig i bok
Historien om Kristiansand Røde Kors gjøres nå tilgjengelig for alle. Dette er historien om frivillige som har bidratt til å bedre tilværelsen for byens innbyggere i over 100 år. En historie om mennesker som gir av sin fritid for å hjelpe sine medmennesker. En historie om humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet og frivillighet.

Boken er en ypperlig julegave og kan kjøpes hos Berges Bokhandel eller bestilles via kristiansand@redcross.no

Pris for medlemmer/frivillige er kr. 310,- og for eksterne; kr. 398,-