Valgmøter for Lokalråd Oppvekst og Omsorg

Styret i Kristiansand Røde Kors innkaller til Valgmøter for Lokalråd Omsorg og Lokalråd Oppvekst i Røde Kors Kristiansand.

Lokalråd Omsorg
Tidspunkt: Torsdag 29. april kl 18:00
Sted: Grunnet smittevern avholdes møtet digitalt på Teams

Sakspapirer for Valgmote i Rode Kors Omsorg i KRK 2021-04-29.pdf

Påmeldingsskjema for Lokalråd Oppvekst finner du her. 

Lokalråd Oppvekst
Tidspunkt: Torsdag 29. april kl 19:00
Sted: Grunnet smittevern avholdes møtet digitalt på Teams

Sakspapirer for Valgmote i Rode Kors Oppvekst i KRK 2021-04-29.pdf

Påmeldingsskjema for Lokalråd Oppvekst finner du her. 

Påmeldingsfrist for begge valgmøtene er 28. april

Dersom du får problemer med påmeldingen, kontakt oss på kristiansand@redcross.no 
Huk av i påmeldingsskjemaet dersom du trenger hjelp eller opplæring i å koble deg på Teams.

Digital møteinnkalling, sakspapirer, samt veiledning for digitale møter sendes alle påmeldte deltagere.

Valgkomiteen har laget en innstilling på Lokalråd Omsorg og vi inviterer nå til valgmøte for å velge rådene og sette i gang det spennende arbeidet. Det er kun medlemmer som er frivillig i aktivitetene som har stemmerett på de respektive valgmøtene.

Omsorgsaktivitetene omfatter:
- Aktivitet på tilrettelagt mottak
- Arbeidsgruppene Yngres og Senioras
- Besøkstjenesten
- Besøksvenn med hund
- Besøksvenn for en person med demens
- Digital senior
- Flyktningguide
- Jenter og aktivitet (JoA)
- Norsktrening
- Nødovernatting
- Pusterom Bragdøya
- PUFF Randesund
- Seniorgruppa
- Sykehusguide
- Vitnestøtte

Oppvekstaktivitetene omfatter:
- Barnas Røde Kors (BARK)
- Gatemegling
- Leksehjelp
- Treffpunkt (tidl. Kompis)

Litt bakgrunnsinfo om Lokalråd Omsorg og Lokalråd Oppvekst:
Lokalråd er måten Røde Kors anbefaler å organisere sine aktiviteter, og en form Kristiansand Røde Kors Hjelpekorps har vært organisert som i flere år med stort hell. Lokalråd er en organisasjonsformen som gjør at du som frivillig får en tydelig person å forholde deg til som både ser deg og kan videreformidle og løfte aktivitetenes saker opp til styret. Styret håper også endringen kan gjøre organisasjonen mer robust i forhold til å håndtere ulike oppgaver, og skape større trygghet, tilfredshet og mer forutsigbarhet.

Oppvekst er en pilotorganisering i Røde Kors som vi har fått godkjenning av styret i Vest-Agder Røde Kors til å prøve ut. Lokalråd Oppvekst har en prøveperiode på to år. I prøveperioden skal leder- og nestleder være representanter fra Røde Kors Ungdom og Barnas Røde Kors (BARK). I prøveperioden har styret ansvar for å gjennomføre ei evaluering av ordningen. Styret vil dele erfaringer halvveis i prøveperioden, på årsmøtet i 2022.

Lokalrådene skal bestå av leder, nestleder, 1-4 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Lederne for lokalrådene vil inngå i styret i Kristiansand Røde Kors som fullverdige medlemmer uten bundet mandat. Nestlederne er varamedlemmer.

Det finnes nasjonale bestemmelser for Lokalråd Omsorg. Styret i Kristiansand Røde Kors skal i samarbeid med Lokalråd Oppvekst utarbeide Bestemmelser for Lokalråd Oppvekst. Disse skal bygge på Bestemmelser for Røde Kors Ungdom og Bestemmelser for Lokalråd Omsorg.