Asker Røde Kors sitt årsmøte gikk av stabelen 5. mars

Mandag 5. mars var det klart for årsmøte i Asker Røde Kors på Hasselbakken midt i asker sentrum. Det var møtt opp frivillige, gamle og nye samt at det var besøk fra distrikstkontoret.

Møte startet kl 1800 og årsmøte ble åpnet av leder Robert Grønvold og ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Asker Røde Kors. Robert presenterete dagens ordstyrer som var Thor Kleppan og da var årsmøte satt. Thor guidet oss trygt gjennom dagsorden med stødig hånd. Det var flere viktige saker på dagorden, det er sak som må nevnes spesielt, det startes nå opp en egen ungdomsgruppe i Asker. Det er moro! Du kan lese mer utfyllende om årsmøte under.

Alle årsmøtepapirene finner du nedenfor :

Har du spørsmål til årsmøte ta kontakt med leder morten.staude@rodekors.org

Takk for et flott årsmøte og ønsker nytt styre lykke til!

Hilsen styret i Asker Røde Kors