Årsmøte i Asker Røde kors avholdes 28 februar

Torsdag 28 februar avholder Asker Røde kors sitt årsmøte på Hasselbakken kl1800. Det blir enkel bevertning. Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Alle betalende medlemmer i Asker Røde Kors har stemmerett på årsmøtet. Medlemskap kontrolleres ved inngangen. Hvis du er usikker på ditt medlemskap, kan du ta kontakt med medlemskontoret på tlf. 22 05 42 20 (9-15). Innkomne forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Dagspapirer og alle saksdokumenter* finner du ved å klikke her.

Velkommen!

  • Forslag til dagsorden*
  • Årsberetning 2018 med vedlegg*
  • Regnskap 2018 med revisjonsberetning*
  • Budsjett 2019*
  • Handlingsplan 2019*
  • Innstilling fra valgkomiteen*