Velkommen til årsmøte i Asker Røde Kors

Asker Røde Kors inviterer til årsmøte for 2020 på Hasselbakken torsdag 27. februar kl 1800. Alle medlemmer og frivillige er hjertelig velkommen. Det blir enkel servering.

Alle betalende medlemmer i Asker Røde Kors har stemmerett på årsmøtet. Medlemskap kontrolleres ved inngangen. Hvis du er usikker på ditt medlemskap, kan du ta kontakt med medlemskontoret i Norges Røde Kors på tlf. 22 05 42 20 (kl 0900 - 1500). Innkomne forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Klikk her for å se forslag til dagsorden og sakspapirer til årsmøtet. Sakspapirene inkluderer årsberetning 2019, regnskap og revisjonsberetning 2019, budsjett 2020, handlingsplan 2020 og innstilling fra valgkomiteen.

 

Velkommen!