Velkommen til digitalt årsmøte i Asker Røde Kors

Asker Røde Kors avholder årsmøte tirsdag 23. februar 2021 kl. 1800-2000. Av smittevernhensyn blir årsmøtet avholdt digitalt (Teams).

Det er derfor nødvendig med forhåndspåmelding – og årsmøtet er primært for medlemmer av lokalforeningen. Årsmøtet er annonsert i Budstikka og på Aktiv i Asker, samt via epost til medlemmer med registrert epostadresse.

Alle betalende medlemmer i Asker Røde Kors har stemmerett på årsmøtet. Hvis du er usikker på ditt medlemskap, kan du ta kontakt med medlemskontoret i Norges Røde Kors på tlf. 22 05 42 20.

Innkomne forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet.

Klikk her for å se forslag til dagsorden og sakspapirer til årsmøtet. Sakspapirene inkluderer årsberetning, regnskap og revisjonsberetning, budsjett, handlingsplan, innstilling fra valgkomiteen og lovendringer.

Det er nødvendig med forhåndspåmelding av årsmøtedeltakere, slik at lokalforeningen kan gjøre nødvendig tilrettelegging i forkant av årsmøtet. Påmeldingen sendes pr epost til morten.staude@rodekors.org innen mandag 15. februar. Senest to dager før årsmøtet vil alle som er påmeldt, motta en epost med lenke til Teams-møtet. For ordens skyld gjør vi samtidig oppmerksom på at alle med tilgang til Korsveien kan laste ned Teams som app til egen maskin. Vi anbefaler at dette gjøres for å bedre møteopplevelsen og reduserer risikoen for tekniske utfordringer.

 Velkommen til et litt annerledes årsmøte!